Czy II Wojna Światowa mogła zakończyć się inaczej? Odpowie na to Konferencja Historii Alternatywnej

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni zaprasza do udziału w Konferencji dotyczącej  Historii Alternatywnej. Przedsięwzięcie pod nazwą "Festiwal Historii Alternatywnej" ma na celu całkowite zrewolucjonizowanie dotychczasowego spojrzenia Polaków na własną historię.

Autorzy tłumaczą, że chcą pokazać, w dosłownym znaczeniu, że to co się wydarzyło  nie było jedynym możliwym wariantem naszej historii. Będzie obowiązywała pełna swoboda myśli i wypowiedzi , również w snuciu różnych nawet fantastycznych teorii. Punktem wyjścia w dyskusji będzie rok 1939. Przewidziane są 4 panele, po 3 - 4 osoby w charakterze panelistów. Panelistów organizuje Herman und Doland sp. z o.o. Gdynia oraz Muzeum MW w Gdyni , które deleguje swoich historyków oraz historyków z Marynarki Wojennej.

Aktualnie uzgodnione są cztery tematy paneli:

- tzw. " polityczny" czyli okres przed Wrześniem 1939 r , jakie decyzje powinna podjąć Polska , porozumienie z III Rzeszą , sojusze itp

- tzw. "marynarski" czyli dotyczący obrony wybrzeża w 1939 roku , różne warianty obrony , kwestia rozbudowy floty, zasadności obrony Westerplatte    itp.

- rola oddziałów specjalnych w możliwej zmianie wyników wojny , porównanie historycznych i obecnych metod działania ,szkolenia itp.

- techniki,strategie ,wynalazki , które mogły zmienić bieg historii w 1939 roku.

Jednym z założeń konferencji jest próba konfrontacja poglądów między zawodowymi historykami z publicystami oraz pisarzami ( z historii alternatywnej ). Jedną z przewidzianych atrakcji, będzie ekspozycja w Muzeum dotycząca wybranego wariantu historii alternatywnej związanego z tematem konferencji np. przybycie floty brytyjskiej z odsieczą dla obrońców wybrzeża w 1939 r.Herman und Doland sp. z o.o. oraz Muzeum MW w Gdyni są w trakcie nawiązywania kontaktu  z wydawnictwami,  czasopismami i innymi mediami oraz wszelkimi stowarzyszeniami, grupami ( rekonstruktorzy , poszukiwacze ), które pragną współpracować przy przedsięwzięciu.

Wstępnie potwierdzili udział :

- Piotr Langenfeld      pisarz
- Marcin Ogdowski     pisarz
- Mariusz Wójtowicz - Podhorski (autor książek o obronie wybrzeża )
- dr Michał Glock
- kmdr. prof   Tomasz Szubrycht  Rektor AMW
- kmdr ppor.   Piotr Adamczyk
- mgr Jan Tymiński  doktorant Muzeum MW
 

Tagi: