W Zakładzie Utylizacyjnym nie zutylizowali średniowiecza

Średniowieczne naczynia gliniane, kłódki oraz krzesiwa znaleziono w czasie prac na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” w Gminie Starogard Gdański. Wykonawca prac po dokonaniu odkrycia niezwłocznie powiadomił Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków (brawo za wzorową postawę), niewykluczone, że badania archeologiczne w tym miejscu przyniosą jeszcze inne, ciekawe odkrycia.

Jak informują na swojej stronie internetowej przedstawiciele Zakładu, w poniedzialek, 6 lipca br., w czasie prac prowadzonych w ramach kontraktu „Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych z możliwością biologicznego suszenia wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o. o. w m. Stary Las” w ramach projektu „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”” znaleziono elementy niewiadomego pochodzenia. Elementy te odkryto w obrębie istniejącej oczyszczalni osmozy pomiędzy placem manewrowym i ogrodzeniem".

Dzięki błyskawicznemu działaniu wykonawcy robót, który wstrzymał prace budowlane oraz perfekcyjnie zabezpieczył miejsce odkrycia, a nawet hałdę, na którą wywożono ziemię z wykopu (znaleziono w niej część przeoczonych wcześniej zabytków), przedstawicielka Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku mogła od razu stwierdzić, że znalezione artefakty to zachowany w całości dzban gliniany, fragmenty drugiego naczynia, krzesiwo, bełt grotu kuszy oraz kłódka,  wszystko datowane na czasy krzyżackie , tj. koniec XIII – początek XV w. Przedmioty mają dużą wartość naukową i historyczną.

- Mamy nadzieję na jak najszybsze przeprowadzenie badań ratowniczych dla zadokumentowania obiektów archeologicznych i ewentualnych innych zabytków ruchomych, by inwestycja mogła być kontynuowana - informuje WUOZ w Gdańsku.

Niewykluczone, że na archeologów czekają jeszcze kolejne, ciekawe znaleziska w tym mijescu. Odkryte przedmioty prawdopodobnie trafią do Muzeum Ziemi Kociewskiej.

eM

Fot. WUOZ w Gdańsku

 

Tagi: