Sportowcy uwikłani w historię - Historia pisana przez sportowców

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku organizuje konferencję historyczną poświęconą sportowcom.

W historii sportu wiele jest biografii uwikłanych w bezduszne tryby dziejowych wydarzeń, ale jest też wiele sportowych biografii, które niekiedy w mniejszym, niekiedy większym stopniu przyczyniły się do zmiany biegu historii. Tym biografiom poświęcona jest konferencja organizowana przez Akademię Wychowania Fizycznego w Gdańsku.

Sposób nadsyłania zgłoszeń:

Pocztą tradycyjną na adres: 

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku, Katedra Nauk Społecznych (mgr Magdalena Wydrzyńska, pok. 15B), ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk

lub na adres mailowy: konferencjahistorycznaawfis@wp.pl 

 

Koszt konferencji: 350 zł (opłata obejmuje materiały konferencyjne, udział w konferencji oraz publikację zgłoszonego artykułu)

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 maja 2015 roku 

Tagi: