“Origines et mutationes circa principio Mare Balticum”

Konferencja Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego “Origines et mutationes circa principio Mare Balticum” odbędzie się w Pruszczu Gdańskim.

“Origines et mutationes circa principio Mare Balticum” jest coroczną konferencją organizowaną przez pracowników i doktorantów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z innymi instytucjami oraz samorządami. Tematem przewodnim jest historia krajów leżących w basenie Morza Bałtyckiego – ich rozwoju, wzajemnych kontaktach i konfliktach od wczesnego średniowiecza do XIX wieku. Kierowana jest do szerokiego grona naukowców posiadających: status doktoranta, stopień, albo tytuł naukowy. Celem konferencji jest przedstawienie stanu wyników własnych badań w obrębie nauk humanistycznych.

Corocznie temat wystąpień musi być powiązany z określonym hasłem. W tym roku jest to: „wymiana” i „władza”. Jednocześnie temat badawczy powinien odnosić się do: 1. Fenomenów powiązanych z Wymianą wokół Morza Bałtyckiego aż do początku ery przemysłowej 2. Fenomenów powiązanych z Władzą wokół Morza Bałtyckiego aż do początku ery przemysłowej 3. Teorii nauk społecznych i możliwości ich aplikacji na polu nauk historycznych oraz archeologii.

Konferencja odbędzie się w dniach 3–5 września 2015 roku w Bałtyckim Międzynarodowy Parku Kulturowym Faktoria w Pruszczu Gdańskim.

Więcej informacji o uczestnictwie:

Origines et mutationes circa principio Mare Balticum

Tagi: