Historia – Archiwa – Gdańsk. Książka poświęcona prof. Biernatowi

Archiwum Państwowe wydało książkę dedykowaną prof. Czesławowi Biernatowi. Dzieło liczy prawie 450 stron.

Historia – Archiwa – Gdańsk. To nowa książka dedykowana profesorowi Czesławowi Biernatowi w 90. rocznicę urodzin.

Publikacja została wydana z okazji jubileuszu 90. urodzin prof. Czesława Biernata przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe w Gdańsku i Uniwersytet Gdański. W tomie znajdują się artykuły historyków i archiwistów poświęcone prof. Biernatowi, jego działalności na niwie historycznej i archiwalnej, artykuły poświęcone działalności Archiwum Państwowego w Gdańsku oraz prace oparte na źródłach w nim przechowywanych. Wydawnictwo było prezentowane na spotkaniu naukowym poświęconym śp. Profesorowi Czesławowi Biernatowi, które odbyło się 21 stycznia 2015 r. w historycznej Sali BHP na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej.

Tagi: