Joannici znów w Skarszewach

Podczas wizyty prezydenta Skarszew w siedzibie komturii w Poczdamie komandor komturii brandenburskiej zaproponował stworzenie w Skarszewach domu dziennego pobytu dla osób starszych.

Zgodnie z ustaleniami między zakonnikami a burmistrzem Jackiem Paulim  miasto dostarczy pomieszczenia i sprzęt. Utrzymaniem placówki zajmie się już strona zakonna. Najwcześniej braci Joannickiej należy się spodziewać w przyszłym roku. 

Miasto joannitów

W roku 1234 najazd Prusów spalił okolicę Skarszew, razem z drewnianą wówczas warownią. Niedługo po tym wydarzeniu rozpoczęto budowę ceglanej wieży oraz murów obronnych. W 1305 roku Skarszewy stały się siedzibą joannickiego komtura i stolicą baliwatu czyli zagranicznej ziemii należącej do zakonu. To właśnie rycerzom zakonnym miasto zawdzięcza swój rozwój, bowiem już w roku 1325 zyskało prawa miejskie. W latach 1320-1334 joannici wybudowali zamek. Wiadomo też, że w 1336 roku konwent składał się z komandora, wicekomandora, trzech braci rycerzy, zaś w 1341 z komandora, dwóch kapelanów i ośmiu braci rycerzy. Niestety problemy finansowe zakonu oraz presja krzyżaków, którzy zajęli Pomorze zadecydowała, że został on już w 1370 sprzedany. Bracia joannicy wyprowadzili się z regionu by powrócić po długich latach.


 

Tagi: