Śmierć Uniwersytetu - Uroczystości żałobne w Gdańsku

Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej - pod tą nazwą kryje się stowarzyszenie studentów i absolwentów, które 3 czerwca zamierza przeprowadzić happening w obronie Uniwersytetów przed feudalizacją i podporządkowaniu ich logice rynkowej i urzędniczej biurokracji. Do akcji dołączyli studenci kierunków humanistycznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Stowarzyszenie Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej powstał w kwietniu 2014 r. Na stronie instytucji dowiedzieć się łączy ona osoby zainteresowane przyszłością polskiej humanistyki ponad podziałami politycznymi i światopoglądowymi. Głownym celem jest działanie na rzecz przezwyciężenia kryzysu instytucjonalnej nauki, zwłaszcza humanistyki, oraz integracja środowisk, którym los nauki nie jest obojętny.

W środę 3 czerwca członkowie stowarzyszenia oraz studenci Uniwersytetu Warszawskiego zamierzają przejść pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w Czarnej Procesji Nauki. Mają pojawić się przedstawiciele niemal wszystkich uniwersytetów publicznych w Polsce. Celem marszu jest pokazanie rządzącym - że nie da się dłużej udawać, że „nic się nie stało”. Do kancelarii mają być przekazane postulaty, które mają podkreślić powagę kryzysu. 

Analogiczne wystąpienia mają odbyć się tego samego dnia na Wydziałach: Filologicznym oraz Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. W programie zapowiedziany jest wspólny happening i odczytanie postulatów Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej. Do udziału zapraszani są pracownicy UG, studenci, doktoranci, absolwenci oraz wszyscy zwolennicy stowarzyszenia.

 

Tagi: