XXV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego – Malbork 2015

W dniach 7 czerwca – 30 września Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza do obejrzenia 25. edycji pokonkursowej wystawy prezentującej 300 najlepszych współczesnych znaków własności książek, wykonanych przez 140 artystów z 29 krajów Europy, Azji i obu Ameryk.       
 
Malborskie Biennale jest najstarszą na świecie imprezą artystyczną, prezentującą w cyklu dwuletnim od 1963 roku, bieżące dokonania twórcze w zakresie tej dziedziny sztuki.                                                                                                                                  Zainicjował je konkurs na ekslibris dla nowo utworzonej biblioteki zamkowej, ogłoszony w 1963 roku przez Henryka Raczyniewskiego, ówczesnego dyrektora malborskiego Muzeum. Z inicjatywy H. Raczyniewskiego oraz artysty grafika Wojciecha Jakubowskiego, ów konkurs przerodził się w prezentację dorobku najwybitniejszych polskich i zagranicznych twórców uprawiających ten gatunek sztuki. Pierwsza edycja konkursu stała się równocześnie początkiem malborskiego Biennale i tworzonej tu kolekcji ekslibrisów. W liczącej ponad pół wieku historii tej imprezy artystycznej odbyło się dwadzieścia pięć konkursów (łącznie z obecnym) i tyleż samo wystaw pokonkursowych. Wysoki poziom artystyczny i kunszt warsztatowy prezentowanych tu dzieł współczesnych wirtuozów rylca i akwafortowej igły, przyniósł malborskim wystawom sławę renomowanego forum prezentacji najlepszych światowych osiągnięć w tej kameralnej dziedzinie grafiki.                                                                                           Biennale ma charakter konkursu, do którego są zapraszani artyści graficy i studenci uczelni artystycznych w kraju i zagranicą Zespół jurorów powołany przez dyrektora Muzeum ocenia i kwalifikuje ryciny na wystawę oraz przyznaje nagrody regulaminowe. Autorzy najlepszych ekslibrisów otrzymują nagrody pieniężne i równorzędne wyróżnienia w postaci Medali Honorowych. Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku przyznaje nagrodę za najciekawszy ekslibris dedykowany malborskiemu muzeum. W pulę nagród wpisały się również te sponsorowane przez instytucje państwowe i osoby prywatne. Tradycyjnie od wielu lat swoją nagrodę przyznaje Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków i Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie oraz Burmistrz Miasta Malborka. Wyjątkowy charakter mają dwie pozostałe nagrody, przyznawane w malborskim konkursie od 2000 i 2002 roku, mianowicie Medal Pamiątkowy im. Janusza Mikołaja Szymańskiego i Nagroda Złotego Rylca im. Henryka Feilhauera. Obie są sponsorowane przez rodziny zmarłych przed laty Janusza Szymańskiego (1938-1998), bibliofila i kolekcjonera, cenionego znawcy ekslibrisów oraz Henryka Feilhuera (1942-1999), mistrza miedziorytu, wybitnego medaliera i malarza.
 
Definicja ekslibrisu                                                                                                      
 
Tradycyjnie pojmowany ekslibris kojarzony jest z niewielką odbitką graficzną zawierającą w polu kompozycji dedykację, na którą składa się zwrot ex libris lub jego zamiennik, np. ex bibliotheca, ex numismaticis, z książek, i który jest połączony z imieniem i nazwiskiem właściciela, czyli osoby zamawiającej ekslibris. W miejscu nazwiska konkretnej osoby może pojawić się nazwa instytucji, np. biblioteki lub muzeum. Taką odbitkę przyklejano na wewnętrzną stronę przedniej okładki książki dla udokumentowania przynależności woluminu do określonego księgozbioru.      
 
Wystawa będzie prezentowana w dawnym kościele pw. św. Wawrzyńca na Przedzamczu. Wstęp wolny. 

Tagi: