Tajemnice herbu Kolbud

Co łączy Kolbudy z armatami, galeonami i pospolitą żarówką? Odpowiedź na to pytanie jest zaskakująco prosta -- herb gminy.Herb wyraża historyczne związki Kolbud z Zakonem Kartuzów sięgające XIV wieku i nieco późniejsze XVI¬wieczne z Gdańskiem. Godło herbu -- piec do wytapiania metali, podkreśla wciąż żywe tradycje rzemieślnicze.

Tagi: