wybicki

Powstanie Legionów Polskich

Po trzecim rozbiorze Polski w 1795 roku, większość patriotów upatrywała szansy na niepodległość poprzez korzystne rozstrzygnięcia na arenie międzynarodowej. Podczas kampanii włoskiej Napoleona Bonaparte na mocy układu z rządem Republiki Lombardzkiej, 9 I 1797 w Mediolanie powołano oddział polski złożony głównie z jeńców polskich z armii austriackiej.

Subskrybuj RSS - wybicki