okupacja

Po dwie, po trzy… uwaga, żandarm patrzy! Tajne nauczanie podczas niemieckiej okupacji

Gdy weszli Niemcy i liczne nakazy i zakazy objęły także szkolnictwo, jakoś wszystkim chciało się uczyć. To, co niegdyś nielubiane, odsuwane, teraz urosło do rangi symbolu  walki za tę normalność, której już nie mieliśmy.

Kamila Jezierewska

„Akcja inteligencja” (Intelligenzaktion) - preludium ludobójstwa

Wraz z postępującym zajmowaniem terytoriów polskich przez Wehrmacht, wkroczyły utworzone przez Heinricha Himmlera tak zwane grupy operacyjne SS (Einsatzgruppen Schutzstaffeln ) składające się z SS, Gestapo, Służby Bezpieczeństwa (Sicherhitsdienst SD) i innych formacji o charakterze policyjnym. To było preludium do wykonywania okrutnych lat okupacji.

Subskrybuj RSS - okupacja