gryf pomorski

Otwarcie wystawy Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski”

12 kwietnia w Muzeum Stutthof, w budynku Szklarnii, otwarta została wystawa Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski”.

Po powitaniu i podkreśleniu wagi prezentowanej na wystawie tematyki, historii i bohaterstwa członków Gryfa, przez Piotra Tarnowskiego, dyrektora Muzeum Stutthof, głos zabrał dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

"Operacja - Idziemy na Banę" - rekonstruktorzy opowiadają historię Pomorza

Czy rekonstrukcja historyczna może służyć edukacji, czy szerzeniu wiedzy na temat dziejów regionu? Członkowie grup rekonstrukcyjnych GRH Barbarossa oraz SRH Fort udowodnili, że można łączyć te dziedziny - a wynik może zainteresować nawet tych na codzień nie zainteresowanych historią.

Spotkania z historią - Tajna Organizacja Wojskowa "Gryf Pomorski"

Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku oraz Filia nr 9 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku zapraszają na cykl spotkań z historykami gdańskiego oddziału IPN, którzy przybliżą słuchaczom niektóre z zagadnień związanych z historią najnowszą naszego regionu.

Subskrybuj RSS - gryf pomorski