Skarby dawnej Rzeczpospolitej bez gablot - tylko na Strefie Historii.pl!

Pornograficzne figurki sprzed stuleci, niezwyle rzadka, XIII wieczna szabla Połowców, czyli zupełnie zapomnianej grupy etnicznej. Do tego greckie wazy, rzymskie precjoza i monety i wiele innych niezwykłych skarbów. W czwartek w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku ruszyła wystawa„Ukraina przed wiekami”, prezentująca  przedmioty, które pozyskali  polscy archeolodzy na terenach należących do dawnej Rzeczpospolitej.

Strefa Historii.pl, dzień przed otwarciem miała okazję zrobić zdjęcia unikalnym przedmiotom

 Przez niemal stulecie – od połowy XIX w. do II wojny światowej – zbiory Muzeum Archeologicznego w  Krakowie wzbogacane były zabytkami z terenu współczesnej Ukrainy. Znaleziska przypadkowe i  materiały z wykopalisk przekazywali Polacy mieszkający na Wołyniu, Rusi Czerwonej, Podolu, Bracławszczyźnie i Kijowszczyźnie oraz prowadzący tam badania uczeni z Krakowa. Współtworzyli archeologię współczesnej Ukrainy i przyczynili się do poszerzenia wiedzy o pradziejach i średniowieczu ziem nad Dniestrem i Dnieprem. Na „Ukrainie przed wiekami” wystawione są dzieła ręki ludzkiej z okresu obejmującego sześć tysiącleci – od zaskakujących urodą zabytków protocywilizacji trypolskiej i neolitycznego oręża kamiennego, przez ozdoby i broń z epoki brązu, antyczną ceramikę z Pantikapajonu, przedmioty należące niegdyś do Scytów, Sarmatów, Gotów i Połowców oraz bogactwo wytworów kultury staroruskiej, po pamiątki późnośredniowieczne i nowożytne. Ekspozycję dopełniają niemal artystyczne ilustracje z dziewiętnastowiecznych publikacji archeologicznych oraz krótkie teksty wzbogacone cytatami obficie zaczerpniętymi z dzieł dawnych autorów: Herodota, Jordanesa, Nestora i innych. Jak dotąd wystawę, w Krakowie i Biskupinie, zobaczyło ponad 160 tysięcy zwiedzających.

(red) fot Bartosz Gondek

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila.