Akcja Burza w Olsztynku

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku przeprowadziły w Olsztynku edukacyjną inscenizację historyczną pt. „Akcja Burza”.

To już druga edycja inscenizacji nawiązującej do działalności Polskiego Państwa Podziemnego. Podobnie jak w ubiegłym roku projekt miał charakter żywej dioramy, a więc aranżacji przestrzeni w sposób adekwatny do realiów historycznych. Inscenizacje opowiadały o wybranych wydarzeniach pierwszej połowy 1944 roku, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Okręgów Wilno i Nowogródek Armii Krajowej.

W ramach obchodów „Roku cichociemnych” zaprezentowane zostały sylwetki spadochroniarzy Armii Krajowej działających w ramach struktur prezentowanych oddziałów. Wydarzenie zostało przeprowadzone z udziałem rekonstruktorów, dużą liczbą jednostek historycznego sprzętu oraz z profesjonalną pirotechniką i z troską o wysoki walor dydaktyczny.