Nowa wystawa o historii hipodromu w Sopocie

Muzeum Sopotu zaprasza na nową wystawę: Galopem. Wokół historii Hipodromu Sopot. Czynna będzie od 5 czerwca do 4 października 2015 roku.

Znaczenie i rola konia na przestrzeni dziejów tworzy panoramę przemian cywilizacyjnych: od rzeczywistości budowanej dzięki sile fizycznej żywych stworzeń do epoki intensywnej mechanizacji. Wystawa oferuje szkicowy wgląd w taką panoramę ilustrującą kulturę związaną z koniem w Sopocie i regionie od pierwszych wieków ubiegłego tysiąclecia do współczesności.

Historia Hipodromu Sopot, będącego integralną częścią tożsamości miasta, stanowi centrum i zarazem punkt wyjścia do refleksji nad rolą konia w naszej kulturze miejskiej. Przedwojenne i powojenne zdjęcia, publikacje, zabawki i pamiątki opowiadają historię Toru Wyścigowego Sopot na tle obyczajowości i społecznej roli konia w naszym regionie. Ważne miejsce na wystawie znajdują osoby związane w przeszłości z sopockim hipodromem, które mają na swoim koncie wybitne osiągnięcia rangi ogólnopolskiej i europejskiej. Ekspozycja rozpoczyna opowieść od tradycji sięgających czasów rzymskich i tradycji rycerskich oraz symboliki konia w czasach średniowiecznych i nowożytnych. Zdjęcia, pamiątki oraz dokumenty przedstawiają konie pracujące w Gdańsku, Gdyni i Sopocie oraz te towarzyszące w sporcie i zabawach w XIX i XX wieku. Na wystawie można podziwiać obrazy najważniejszych polskich malarzy koni Juliusza i Wojciecha Kossaków, Jana Matejki i Piotra Michałowskiego. Pokazujemy wybrane postaci ważnych kobiet-jeźdźców konnych. W ramach tej części prezentacji można zobaczyć malarski szkic do słynnego Szału uniesień Władysława Podkowińskiego, któremu przewrotnie towarzyszą przedwojenne kobiety aktywne w sportach jeździeckich. Wiele pamiątek dawnych i dzisiejszych udostępnili mieszkańcy i przyjaciele Sopotu.

Swoimi pamiątkowymi zdjęciami z koniem z dzieciństwa dzielą się między innymi znane postacie.

Patronat honorowy nad wystawą objął Prezydent Miasta Sopotu.

Tagi: