Tak remontują polskie zabytki za granicą

polonika, cmentarz łyczakowski, rafał jemielita,gondek, www.polnocna.tv, www.strefahistorii.pl
Jak wygląda dbałość o polskie dziedzictwo pozostawione za granicą? Odpowiedź na to pytanie znaleźliśmy częściowo w raporcie  z działalności Instytutu Polonika.
Instytut, którego celem jest właśnie dbałość o polskie dziedzictwo za granicą poprowadził w ubiegłym roku 36 projektów konserwatorskich. Wykonano także 27 dokumentacji, ekspertyz i inwentaryzacji w różnych obiektach w 7 krajach (od Ukrainy, przez Francję, po Stany Zjednoczone). We Lwowie trwa konserwacja malowideł Franza (Franciszka) i Sebastiana Ecksteinów w dawnym kościele pojezuickim – obecnie greckokatolickiej cerkwi garnizonowej pw. Świętych Piotra i Pawła. Rozpoczęto też prace przy malowidłach Stanisława Stroińskiego nad chórem w katedrze łacińskiej, a jednocześnie zakończono prace remontowe i konserwatorskie monumentalnych, barokowych schodów prowadzących do kościoła franciszkanów pw. św. Antoniego. Z kolei na fasadzie dawnego kościoła dominikanów pw. Bożego Ciała (obecnie cerkiew greckokatolicka Najświętszej Eucharystii) przeprowadzono konserwację 4 rzeźb i monstrancji. 
Na lwowskim cmentarzu Łyczakowskim przeprowadzono konserwację i odbudowę nagrobka rodziny architekta Piotra Tarnawieckiego. Kosztem 1,65 miliona złotych dawną świetność odzyskała kaplica Krzyżanowskich, a zaawansowane prace trwają przy monumentalnej kaplicy Barczewskich. O skali trudności tej realizacji świadczą fizyczne rozmiary samego mauzoleum – ten potężny grobowiec ma aż 3 kondygnacje. Remont zaczął się jeszcze w roku 2019. Ogółem trwał 18 miesięcy i zakończył się w grudniu 2020 r. 
 
W Muzeum Polskim w Ameryce w Chicago (The Polish Museum of America) pod  patronatem instytutu przeprowadzono prace konserwatorskie kolejnej serii obrazów. Wśród nich znalazły się m.in. dzieła Józefa Czapskiego („Gołębnik”), Ireny Pokrzywnickiej „Irpo” (obrazy „Zima” i Lato” – pendant do „Wiosny” i „Jesieni” z cyklu „Cztery pory roku”), Jana Zamoyskiego („Mała gosposia”), Emila Krchy „Pejzaż z Krzemieńca”, Henryka Grunwalda („Pejzaż spod Lublina”) czy Rafała Malczewskiego („Ulica”). 
We Francji instytut zajął się cmentarzem Les Champeaux w Montmorency i znajdującym się tam nagrobkiem Adama Mickiewicza i jego rodziny. W litewskim kościele pw. św. Kazimierza w Powiewiórce, gdzie 15 grudnia 1867 r. ochrzczono przyszłego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, odrestaurowano zaś zabytkowe schody. Program „Ochrona” inspirował także prace konserwatorskie czterech obrazów pochodzących z Wilna i Rzymu, które wśród 200 innych prac znalazły się na wystawie „Geniusz baroku. Szymon Czechowicz (1689‒1775)” w Muzeum Narodowym w Krakowie.
Instytut przeprowadził także 27 projektów badawczych. Wśród nich znalazły się m.in. dokumentacje polskich cmentarzy na Ukrainie, pałaców i dworów na obszarze dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego czy też nowożytnych pałaców w samym Wilnie.
(Red.) Bartosz Gondek, Rafał Jemielita/Instytut Polonika, fot:

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: