Kaddish yatom w 82 rocznicę Nocy Kryształowej w Gdańsku

Kon­cert na cztery instru­menty wyko­nają caril­lo­nistka miej­ska, Monika Kaź­mier­czak z Muzeum Gdań­ska, trę­ba­cze Paweł Hulisz i Emil Miszk z Tubi­ci­na­to­res Geda­nen­ses oraz wal­tor­ni­sta Michał Szczerba. Tło histo­ryczne przy­po­mni dr Janusz Mar­sza­lec. Po raz pierw­szy będzie można wysłu­chać nowej kom­po­zy­cji „Kad­dish yatom” Kata­rzyny Kwie­cień-Dłu­gosz, a w reper­tu­arze znajdą się utwory Hen­rego Pur­cella i Marka Czer­nie­wicza.

Kom­po­zy­cji będzie można wysłu­chać na żywo w pobliżu kościoła św. Kata­rzyny, na Placu Hewe­liu­sza i przy Skwe­rze Ruchu Mło­dej Pol­ski, a także dzięki trans­mi­sjom online na face­bo­oko­wych pro­fi­lach „Caril­lony gdań­skie – Muzeum Gdań­ska” oraz „Muzeum Gdań­ska”.

82. rocz­nica nocy krysz­ta­ło­wej w Gdań­sku. Kon­cert z wieży kościoła św. Kata­rzyny

Kiedy: 12 listo­pada 2020 (czwar­tek), godz. 19:00–19:40

Gdzie: Kościół św. Kata­rzyny, ul. Pro­fe­sor­ska 3 i oko­lice placu Hewe­liu­sza

Har­mo­no­gram

19:00–19:05 roz­po­czę­cie trans­mi­sji, wstęp dr Janusz Mar­sza­lec

19:05–19:40 kon­cert upa­mięt­nia­jący 82. noc krysz­ta­łową w Gdań­sku

Reper­tuar

Kad­dish yatom, aut. Kata­rzyna Kwie­cień-Dłu­gosz

For­get­ful­ness, Legenda, aut. Emil Miszk

Lul­laby for…, aut. Kata­rzyna Kwie­cień-Dłu­gosz:

Impro­wi­za­cje na temat melo­dii kadi­szo­wych

Cho­rały żałobne z daw­nego Gdań­ska

Musick for a while, aut. Henry Pur­cell

Tryp­tyk Naara, cz. 2, aut. Marek Czer­nie­wicz

The Pla­int (Skarga) z opery „The Fairy Queen”, aut. Henry Pur­cell

Fune­ral Music, aut. Henry Pur­cell

Lament Dydony z opery „Dydona i Ene­asz”, aut. Henry Pur­cell

Utwory zostaną wyko­nane przez Monikę Kaź­mier­czak, Emila Miszka, Pawła Huli­sza oraz Michała Szczerbę.

info/foto: Muzeum Gdańska

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: