Ciekawe odkrycie przy kamieńskiej katedrze

Wszyscy wokół zabarykadowani z powodu koronawirusa a z historycznego Kamienia Pomorskiego nadchodzą pokrzepiające wieści. Tuż przed pandemią udało się tam dokonać bardzo ciekawego wkopu sondażowego przy sławnej katedrze, której geneza sięga XII wieku.

Wkrótce potem, na krótkim spacerze członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kamieńskiej, odkryli najstarszy nagrobek na tutejszym cmentarzu. Pracownicy Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej i członkowie Stowarzyszenia im. św. Korduli przeprowadzili badania archeologiczne w narożniku północnej części transeptu kamieńskiej katedry. Prace były prowadzone na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 13 marca 2020 roku.Ich celem było rozpoznanie stanu fundamentów katedry. W trakcie badań natrafiliśmy na kamienne fundamenty katedry datowane na początek XIII wieki, jak również liczne zabytki, m.in. średniowieczną monetę-brakteat, szerfa pomorskiego datowanego na XVI wiek, ceramikę wczesnośredniowieczną i – co oczywiste w tym miejscu, przemieszane kości dawnych mieszkańców miasta. Podczas badań, w warstwie III datowanej na okres wczesnesnegośredniowiecza, natrafiono na na dno naczynia słowiańskiego z czasów budowy katedry. Jest to podstawa garnka z widocznym na spodzie znakiem garncarskim w kształcie krzyża. Zabytki z warstw I-III odkryte w sondażu wykonanym przy katedrze już umyte i zabezpieczone. Teraz przyszedł czas na napisanie sprawozdania do WKZ-u.

Nieco wcześniej, na Cmentarzu Komunalnym w Kamieniu Pomorskim przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Kamieńskiej natrafili na zabrudzoną płytę, która okazała się nagrobkiem z piaskowca z 1897 r., najstarszym zachowanym na tamtejszej nekropolii. Po konserwacji, został on ustawiony w lapidarium. Początki obecnego Cmentarza Komunalnego sięgają 1891 r., a odnaleziony nagrobek z piaskowca jest o sześć lat młodszy.

Widnieje na nim inskrypcja: „Bertha Horn / geb. Bischoff / * [?] Mai 1859. / + 1 April 1897. / Offb. Joh. 14, 13.” - Bertha Horn, zd. Bischoff, ur. [ubytek w dniu miesiąca] w maju 1859 r. , zm. 1 kwietnia 1897 r., odsyłacz do Apokalipsy św. Jana (Ap. 14, 13 - „I usłyszałem głos, który z nieba mówił: «Napisz: Błogosławieni, którzy w Panu umierają - już teraz*. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny»

info/foto: Muzeum Ziemi Kamieńskiej

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: