Rusza konkurs Zadbany Zabytek

Nagroda w ogólnopolskim konkursie Zabytek Zadbany jest najważniejszym wyróżnieniem przyznawanym za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji oraz właściwego utrzymania zabytków. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 stycznia 2020 r.

 

Celem konkursu jest promocja właściwej opieki nad zabytkami, w tym upowszechnianie najlepszych wzorów utrzymania i zagospodarowania obiektów zabytkowych.

– Mamy nadzieję, że prezentowane wyniki prac konserwatorskich, restauratorskich i adaptacyjnych staną się wzorem dla kolejnych realizacji służących zachowaniu dziedzictwa i zabytków na terenie całego kraju i w poszczególnych województwach – mówi dr Iwona Liżewska, kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Olsztynie.

Jakie są kategorie konkursowe?

Obiekty do konkursu można zgłaszać w następujących kategoriach:

  • utrwalenie wartości zabytkowej obiektu,
  • rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe),
  • adaptacja obiektów zabytkowych,
  • architektura i budownictwo drewniane,
  • zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne),
  • kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

W pierwszych pięciu kategoriach będą oceniane prace ukończone w okresie pięciu lat poprzedzających rok złożenia wniosku. Natomiast w kategorii specjalnej ocenie będą podlegać długotrwałe (co najmniej dziesięcioletnie) działania, w których szczególną uwagę zwraca systematyczność i stałe zaangażowanie w opiece nad zabytkiem.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny. Skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, którzy opiekę nad nimi sprawują w sposób wzorowy i godny propagowania. Zgłoszenia obiektów mogą dokonać także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków, kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków oraz konserwatorzy samorządowi.

Kompletną dokumentację zgłoszeniową należy nadsyłać do 31 stycznia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres sekretariatu konkursu:

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy w Olsztynie
ul. 11 Listopada 4
10-104 Olsztyn
z dopiskiem „Zabytek Zadbany"

Ogłoszenie listy nominowanych nastąpi do 31 marca 2020 r. Wyniki konkursu zostaną przedstawione podczas ogólnopolskich obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.

 

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: