W poniedziałek rusza proces Władysława Frasyniuka, Bogdana Lisa i Adama Michnika

Pomorska Izba Adwokacka, Adam Michnik, Władysław Frasyniuk, Bogdan Lis,  www.polnocna.tv, www.strefahistorii.pl , news, wiadomości, media

Pomorska Izba Adwokacka zaprasza na wydarzenie „Adwokaci w procesach więźniów politycznych PRL”, które odbędzie się 17 czerwca 2019 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Powyższe wydarzenie składało się będzie z debaty w której udział wezmą takie postaci jak: adw. Romana Orlikowska-Wrońska, pan Bogdan Lis, adw. Jerzy Grzegorz Karziewicz i adw. Jacek Taylor oraz inscenizacji tzw. „procesu gdańskiego” z 1985 roku.

 

Po wprowadzeniu na terenie PRL przywódczy byłego „NSZZ Solidarność” , którzy uniknęli internowania celem skoordynowania akcji protestacyjnych, rozszerzenia działalności podziemia, a w szczególności realizacji postanowień Komisji Krajowej „Solidarność” powziętych w Radomiu w dniu 3 grudnia 1981 roku przedsięwzięli określone czynności organizacyjne. – uzasadnienie wyroku z dnia 14 czerwca 1985 roku, sygn. akt III K 45/85.

W okresie 23.05-14.06.1985 r. przed Sądem Wojewódzkim w Gdańsku odbył się proces Władysława Frasyniuka, Bogdana Lisa oraz Adama Michnika, którzy zostali oskarżeni o to, że wspólnie z innymi osobami pełnili czynności kierownicze i brali udział w działalności nielegalnego związku pod nazwą „Tymczasowa Komisja Koordynacyjna” podejmującego działania w celu wywołania niepokoju publicznego poprzez organizowanie wbrew przepisom prawa akcji protestacyjnej pod postacią 15 minutowego strajku w dniu 28.02.1985 r. Proces ten przeszedł do historii pod nazwą „Procesu Gdańskiego”. Odbył się w niespełna cztery lata po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego (13.12.1981 r.) oraz cztery lata przed częściowo wolnymi wyborami do parlamentu z 4.06.1989 r. Dla podsądnych był to już kolejny proces karny za ich działalność antykomunistyczną. Obrońcami oskarżonych byli: Bogdana Lisa – adw. Jan Olszewski, adw. Anna Bogucka-Skowrońska, adw. Jerzy Karziewicz; Adama Michnika – adw. Jacek Taylor, adw. Jolanta Zabarnik-Nowakowska, adw. Romana Orlikowska-Wrońska, oraz od 4.06.1985 r. z substytucji adw. Jolanta Zabarnik-Nowakowskiej adw. Marek Maj; Władysława Frasyniuka – adw. Henryk Rossa, adw. Jacek Taylor, adw. Tadeusz Kilian. Podstawę oskarżenia stanowiła sfabrykowana przez Służbę Bezpieczeństwa taśma z nagraniem rozmowy Bogdana Lisa, która została przygotowana na podstawie różnych podsłuchów, oraz zeznania funkcjonariuszy SB. Składowi orzekającemu przewodniczył Prezes Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku, który w rażący sposób naruszał prawo oskarżonych do obrony, oddalał wnioski dowodowe obrońców podważające oskarżenie, uchylał zadawane świadkom i biegłym pytania, które również zmierzały do wykazania braku podstaw aktu oskarżenia. Na uwagę zasługuje postawa obrońców, którzy wykazali się doskonałą znajomością przepisów prawa, w szczególności procedury karnej, oraz z pełną determinacją bronili podsądnych. Pomimo doskonale przeprowadzonej obrony i płomiennych mów końcowych Sąd uznał oskarżonych za winnych i wymierzył im następujące kary: Władysławowi Frasyniukowi 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, Adamowi Michnikowi 3 lat pozbawienia wolności Bogdanowi Lisowi 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. T właśnie z jednej strony rażące naruszenie przez Sąd prawa, z drugiej zaś odważna oraz merytoryczna obrona podjęta przez adwokatów sprawiły, iż omawiany proces zapisał był szeroko komentowany oraz trwale zapisał się w historii.

Zarówno oskarżeni, jak i ich obrońcy, odegrali znaczne role także w późniejszej działalności antykomunistycznej oraz po przemianach ustrojowych. Więcej na ten temat na wydarzeniu https://www.facebook.com/events/632974480498219/?active_tab=about

(Red.) fot. Pomorska Izba Adwokacka

 

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: