Pomnik Sobieskiego będzie jak nowy

Po uzyskaniu decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków rozpocznie się renowacja Pomnika króla Jana III Sobieskiego na Targu Drzewnym w Gdańsku. Po wykonaniu potrzebnych ekspertyz i badań, które określiły stan techniczny pomnika – zarówno cokołu, jak i samej figury króla, gotowy jest plan renowacji monumentu. 
 
Pomnik króla Jana III Sobieskiego liczy sobie 120 lat. Jego pierwotną lokalizacją był Lwów, zaś po II Wojnie Światowej, kiedy miasto znalazło się w granicach ZSRR obiekt został przeniesiony do Polski. Od 1950 roku stał przed pałacem w Wilanowie, a w 1965 roku trafił ostatecznie do Gdańska i stał się jednym z najbardziej charakterystycznych monumentów Grodu nad Motławą.
 
Konieczność wykonania kompleksowego remontu spowodowany jest złym stanem technicznym pomnika. Został on szczegółowo opisany w sporządzonej dokumentacji. 
 
W ekspertyzie wykazano, iż elementem, który najbardziej wymaga prac renowacyjnych jest kamienny cokół z piaskowca. Występują na nim liczne zniszczenia o różnym stopniu zaawansowania. Dotyczą one łuszczenia się powierzchni kamienia, które prowadzą do jego dezintegracji. Spowodowane są one czynnikami atmosferycznymi, intensywnymi wysoleniami, a także uszkodzeniami mechanicznymi. W kilku miejscach widoczne są też ślady dewastacji pomnika, m.in. zacieki po farbie. Cokół monumentu nie oparł się również negatywnemu oddziaływaniu czynników biologicznych – na fragmentach powierzchni znajdują się mchy oraz porosty. Cokół pokryty jest ponadto zanieczyszczenia powierzchniowymi – kurzem oraz pyłem.
 
W lepszym stanie znajduje się figura króla, która została wykonana z brązu. Postać siedzącego na koniu monarchy nie posiada poważniejszych uszkodzeń. Figura pokryta jest za to licznymi zaciekami zanieczyszczeń i związków chemicznych – siarczków, chlorków i tlenków miedzi. 
 
Oprócz oceny stanu technicznego pomnika przygotowano także wytyczne do przeprowadzenia prac konserwatorskich, które zahamują dalszy proces niszczenia monumentu, odtworzą brakujące elementy oraz zabezpieczą całość obiektu.
 
Działania konserwatorskie i restauratorskie obejmą m.in. oczyszczenie powierzchni pomnika z zanieczyszczeń, odsolenie części kamiennych cokołu, naprawę pęknięć i ubytków, a także dokonanie korekt i poprawek po nieprawidłowo wykonanych pracach renowacyjnych w przeszłości. Gruntownie oczyszczony zostanie również posąg króla, ponadto usunięta zostanie korozja. Dzięki tym zabiegom pomnik odzyska swoją autentyczną kolorystykę powierzchni brązu z oryginalną, charakterystyczną patyną.
Wykonawca prac na wykonanie renowacji będzie miał cztery miesiące. Ostateczny termin uzależniony będzie od warunków atmosferycznych.  Postęp robót nadzorować będzie specjalna komisja ekspertów z udziałem przedstawiciela Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 
Kolejnym etapem, który planujemy w przyszłym roku będzie naprawa kamiennych schodów na których stoi pomnik.
 
Ostatnie prace konserwatorskie przy postumencie oraz rzeźbie pomnika wykonane były w 1996 roku.

info/foto: mat.prasowe

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: