Zdjęci i wysunięci - czyli partyjna żonglerka politycznie podejrzanym elementem

O ile Partia „wysuwała” na odpowiedzialne stanowiska, to i z nich „zdejmowała”. Popieranie kułactwa, utrzymywanie zażyłych stosunków z klerem, pijaństwo, obcość klasowa, niewykonywanie swoich obowiązków służbowych, zajmowanie eksponowanych stanowisk w czasach sanacyjnych, podrywanie autorytetu – oto najczęstsze powody „zdejmowania” przez PZPR ze stanowisk i urzędów w powiecie gdańskim w 1949 r. Pozytywny stosunek do obecnej rzeczywistości, właściwe pochodzenie klasowe – to kryteria sprzyjające „wysunięciu”. Dla Strefy Historii pisze...
 
Marcin Ślaski
 
Człowiek zdrowo myślący, demokrata, wywiązuje się z zadań odpowiednio
- W Zarządzie Miejskim m. Sopot został usunięty kierownik ref. Wojskowego ze stanowiska i z partii za nadużycia. Na miejsce jego został wysunięty ob. Szaber Marceli czł SL, człowiek zdrowo myślący, demokrata, wywiązuje się z zadań odpowiednio. Burmistrz Nowego Dworu
ob. Galantowicz czł. PZPR został usunięty ze stanowiska z powodu popierania kułactwa i utrzymywania zażyłych stosunków z klerem, miejsce jego zajął czł. PZPR ob. Zamojtek, robotnik.
 
Za wójta popierającego kułactwo, człowiek pracy
W gm. Drewnica zostali usunięci wójt i sekretarz gminy za popieranie kułactwa, pijaństwo i niewykonywanie swoich obowiązków służbowych. Stanowisko wójta zajął ob. Gorczyca Antoni czł. PZPR, człowiek pracy. Sekretarzem został ob. Mazolewski Henryk, który dotychczas pełnił z-cy sekretarza w gm. Lisewo, Przewodniczący gm. Rady Narodowej w Drewnicy Maliszewski został usunięty za pijaństwo, popieranie kułactwa.
 
Za byłego oficera zawodowego w żandarmerii za czasów sanacyjnych, członek PZPR z Komitetu Wojewódzkiego 
W ubiegłym m-cu odbyło się plenarne posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej w Sopocie, które miało miejsce w dn. 25 XI 1949 r. Na tym posiedzeniu zostało ustalone usunięcie prezydenta m. Sopot ob. Kapusty Jana ze swego dotychczasowego stanowiska, a na miejsce
prezydenta został wybrany tow. Nowak z Kom. Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku. Powodami usunięcia ob. Kapusty Jana były niedociągnięcia w pracy, oraz podejrzenia które w toku ustalenia potwierdziły się, iż w/w był oficerem zawodowym w żandarmerii za czasów sanacyjnych, co nasuwało przypuszczenia, iż może on w swej pracy być szkodliwym obecnej rzeczywistości.
 
Na terenie Starostwa Powiatowego w Gdańsku znalazła pole do działania szeptana propaganda
Na terenie tut. powiatu w ubiegłym okresie sprawozdawczym przeprowadzona została zmiana na stanowisku starosty powiatu Gdańskiego. Dotychczasowy Starosta ob. Kiszkis został zdjęty ze stanowiska, natomiast na jego miejsce został ob. Kocan Tadeusz b. V-ce
przewodniczący Pow. Rady Narodowej czł. ZSL. Powodem zmiany jaka zaistniała na w/w stanowisku, było to, że dotychczasowy Starosta ob. Kiszkis wykazywał brak zainteresowania się życiem politycznym powiatu jak również samego Starostwa, przez co w dużym stopniu na 
terenie Starostwa Powiatowego znalazła pole do działania szeptana propaganda. Jednocześnie z powodu braku zainteresowania ze strony ob. Kiszkisa kulała w dużym stopniu praca w terenie, gdzie nie doceniano znaczenia terminowego ściągnięcia podatków, FOR-u, itp. akcji
rządowych.
 
Od chwili objęcia stanowiska związał się z nowym księdzem i wspólnie z nim pije, za jego namową w okresie przed świętem Bożego Ciała chciał zbudować ołtarz
- Spodziewana poprawa w działalności samorządu dotychczas jeszcze nie nastąpiła, a uzyskane ostatnio meldunki, świadczą o niewłaściwym niejednokrotnie nawet szkodliwej działalności niektórych wójtów. Jako przykład należy podać nowego wójta gm. Mierzeszyn Satoły Stanisława, który od chwili objęcia stanowiska związał się z miejscowym księdzem Serwińskim i wspólnie z nim pije oraz za jego namową w okresie przed świętem Bożego Ciała zbudować chciał ołtarz, przy czym wydał już polecenie Straży Pożarnej celem zniesienia drzewek i zieleni dla budowy. Na skutek natychmiastowej interwencji Starosty zamiar ten nie został zrealizowany – czytamy w raporcie miesięcznym Pow. Urzędu Bezp. Publ w Sopocie z 27 czerwca 1949 r.
 
Podejrzany jako obszarnik i były pow. Komisarz Ziemski na Polesiu do 39 r., oficer rezerwy wrogo nastawiony do obecnego ustroju
- Natomiast poprzez naszą interwencję WUBP zastosowało profilaktykę w stosunku do administratora zespołu Marzęcino Prabuckiego Zbigniewa, i zarządcy majątku Orłowo tego samego zespołu ob. Wirkusa. Obydwaj w/w wywodzą się z rodzin obszarniczych, są
zdecydowanymi wrogami obecnej rzeczywistości. Przez swój negatywny stosunek do pracowników majątkowych wywołali oni niechęć i ogólne niezadowolenie wśród tych pracowników. 
 
W/w zostali zwolnieni ze swoich stanowisk ku ogólnemu zadowoleniu wszystkich pracowników majątkowych.
Podajemy również wykaz elementu politycznie podejrzanego zajmującego kierownicze stanowiska w aparacie majątków państwowych.
1. Szymański, administrator Zespołu PGR Rusocin podejrzany jako obszarnik oraz b. of. Armii Andersa i o wrogim nastawieniu do obecnej rzeczywistości, b. czł PSL, obecnie bezpartyjny
2. Rubach Stefan, administrator majątku Zaskoczyn podejrzany jako były obszarnik oraz b. of. Armii Andersa i o wrogim nastawieniu do obecnej rzeczywistości, b. sympatyk PSL mikołajczykowskiego, obecnie należący do SL jako zwykły członek
3. Sokołowicz, zarządca majątku Czarne Pole, podejrzany politycznie jako wilnianin por. AK, i czł. PSL, oraz wrogi stosunek do PZPR i obecnego ustroju
4. Czarnowski, zarządca majątku Grabina Zameczek podejrzany jako obszarnik i były pow. Komisarz Ziemski na Polesiu do 39 r. Of. Rezerwy wrogo nastawiony do partii politycznych i obecnego ustroju oraz do robotników
5. Mikucki Józef, zarządca majątku Komarowka podejrzany o przynależność do nielegalnej organizacji oraz wrogo ustosunkowany do obecnej rzeczywistości.
6. Swigon Edward, księgowy majątku Lubiszewo podejrzany jako obszarnik i wrogo ustosunkowany do obecnej rzeczywistości oraz robotników
7. Kornatowski zarządca majątku Rotmanka podejrzany o sabotaż gospodarczy i wrogi stosunek do Polski Ludowej
8. Komar Michał, administrator majątku Nowa Cerkiew przedwojenny obszarnik i politycznie podejrzany
9. Pirog Stanisław księgowy w majątku Przywidz podejrzany politycznie był w kompanii wartowniczych w Armii Andersa – informował ppor. 10. Stanisław Ozimiński - szef Gdańskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Sopocie w sprawozdaniu miesięcznym z lipca 1949 r.
 
(Red.) Marcin Ślaski - Historyk, anglista i germanista. Autor artykułów i publikacji historycznych. 
foto: Głos Wybrzeża Nr 102 z 1 maja 1957 r. 

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: