Oświadczenie odnośnie działań Muzeum Gdańska na Westerplatte

Rozgorzał spór między Muzeum II Wojny Światowej a Muzeum Gdańska. Powodem są prace prowadzone przez miejskie muzeum na Westerplatte. Muzeum Gdańska napisało oświadczenie w tej sprawie, które publikujemy w całości i bez komentarza. 

"Oświadczenie Rzecznika MIIWŚ wpisuje się w ciąg strategii jątrzenia wokół Westerplatte. Wysunięte zarzuty są bezpodstawne, a w konfrontacji z niedawnymi poczynaniami saperów działających na zlecenie Muzeum II Wojny Światowej przy Wartowni nr 1 – Oddziale Muzeum Gdańska - groteskowe.

Trzy fakty, które warto znać

Po pierwsze, przeprowadzone 19 czerwca rzekome „prace saperskie” prowadzone przez firmę Explosive – jedną z najlepszych firm na rynku (przestrzegającą prawa) – tak naprawdę dotyczyły wykonania pomiarów terenu pod planowane badania archeologiczne oraz wstępnego skanowania ferromagnetycznego okolic Wartowni nr 3. Nie ma tu mowy o pracach saperskich, czy archeologicznych, tylko o przygotowaniach. Nie narusza to w żaden sposób stanu prawnego.

 

Po drugie, do takich działań Muzeum Gdańska ma prawo jako dysponent działki przy Wartowni nr 3. Miejsce to znajduje się w obrębie działki przekazanej w kwietniu br. w użytkowanie przez Gminę Miasta Gdańska na rzecz Muzeum Gdańska. Ta umowa będzie obowiązywać przez najbliższe 3 lata. Policji wezwanej przez Pana Wojciecha Samula, pracownika Muzeum II Wojny Światowej, okazano wspomnianą umowę użyczenia gruntów, policjanci spisali więc tylko uczestników i zakończyli interwencję. Nieprawdziwą wersję wydarzenia przedstawia Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte na swoim profilu Facebookowym.

Po trzecie planowane przez Muzeum Gdańska prace archeologiczne są wstrzymywane przez urząd Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ponad miesiąc temu Muzeum Gdańska zwróciło się do PWKZ pisemnie w tej kwestii i otrzymało w ostatni dzień wymijającą odpowiedź wskazującą na skomplikowany merytorycznie projekt, który musi zostać poddany wnikliwej analizie. Z tego powodu wydanie decyzji zostało wstrzymane do 22 czerwca 2018 r.

Pytania do Muzeum II Wojny Światowej

Te fakty warto zestawić z badaniami saperskimi Muzeum II Wojny Światowej z zeszłego tygodnia, podczas których zabezpieczono dwa niewybuchy. Saperzy nie chcieli okazać pracownikom Muzeum Gdańska żadnych dokumentów. Muzeum Gdańska nie zostało też poinformowane przez MIIWŚ o rozpoczęciu prac saperskich. Postawmy zatem pytania Muzeum II Wojny Światowej.

W jakim trybie MIIWŚ wyłoniło firmę saperską? Czy ma ona stosowne uprawnienia? Czy ich prace zostały przeprowadzone zgodnie z prawem? Czy rozpoczynając prace przy Wartowni nr 1, Oddziale Muzeum Gdańska, Muzeum II Wojny Światowej i jego wykonawca znali paragraf 4, punkt 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2010 r. (Dz. U. nr 163/2010, poz. 1102), który mówi o tym, że wokół tymczasowego magazynu ładunków wybuchowych obowiązuje strefa ochronna o promieniu 400 metrów? Czemu saperzy MIIWŚ w chwili odkrycia pocisków wytyczyli strefę ochronną o promieniu zaledwie 3 metrów? Czy uwzględnili fakt, że przeprowadzając prace archeologiczne w sezonie turystycznym, kiedy na Westerplatte przyjeżdżają tłumy ludzi z całego świata, narazili ich na niebezpieczeństwo, co stanowi karalne wykroczenie w myśl art. 164 Kodeksu Karnego przewidującego max. 8 lat pozbawienia wolności? Jak przebiegały prace saperów z Elbląga, którzy przyjechali dopiero następnego dnia i po kilku godzinach, po ściągnięciu sprzętu z Gdyni, mogli usunąć niewybuchy? Na kogo wskazuje Rzecznik Masłowski insynuując celowe zakopanie niewybuchów przy Wartowni nr 1? Muzeum Gdańska nie dysponuje informacjami o celowym zakopaniu pocisków – nie ma ich ani w dokumentacji, ani taka informacja nie została przekazana przez ustępującego dyrektora Muzeum Gdańska na rzecz nowego - Prof. Waldemara Ossowskiego. Dlaczego Wojewoda Pomorski prosi miasto o wstrzymanie się od działań faktycznych na Westerplatte, a nie kieruje takich samych próśb do Muzeum II Wojny Światowej?

Stowarzyszenie Westerplatte narusza dobra osobiste!

Uważamy także, że publikacja zdjęcia z wsiadającym do radiowozu dr. Januszem Marszalcem na Facebooku 20 czerwca br. o 11:48 przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte narusza dobra osobiste naszego pracownika. Muzeum Gdańska wzywa do opublikowania oficjalnych przeprosin. W przypadku niewywiązania się z prośby zostaną podjęte czynności prawne.

O godne Westerplatte!

Muzeum Gdańska będzie konsekwentnie dążyć do by Westerplatte było dalej miejscem godnym. Zapraszamy na 44-lecie Wartowni nr 1 na Westerplatte, już niebawem 29 czerwca 2018 r. w godz. 11:00-18:00 oraz na inaugurację projektu ścieżki edukacyjnej po Westerplatte, który ruszy od 30 czerwca 2018 r. W lipcu br. zaprezentujemy projekt zagospodarowania terenu Pomnika Pamięci. Gdy zostanie zmieniony aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Muzeum Gdańska przystąpi do działań, dlatego deklaracje prac na Westerplatte przez Muzeum II Wojny Światowej to próby występowania przeciwko porządkowi prawnemu."

fot. pc

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: