Gdańscy archeolodzy, mistrzowie krzyżaccy i wieża w Jemiołowie

Jemiołowo, Instytut Archeologii i Etnologii UG, Michał Küchmeister von Sternberg, Henryk von Plauen, północna.tv, strefahistorii.pl

Wśród wielu ciekawych miejsc i zabytków, przebadanych przez naukowców i studentów Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, uwagę przykuwają pozostałości budowli wieżowej o konstrukcji szachulcowej z Jemiołowa, która funkcjonowała od XIV do XVI wieku.

Podczas prac archeologicznych, z wnętrza fundamentu pozyskano wyjątkowo liczne materiały zabytkowe. Odkryto 10 500 ułamków naczyń glinianych z dwóch faz chronologicznych: młodszej – XIX-XX w. (wkop) i starszej – 2 połowa XIV - początek XVI w. (okres użytkowania obiektu). Znaleziono 150 fragmentów kafli miskowych; przedmioty gliniane: przęślik, ciężarek i pocisk taraśnicy. Wydobyto 70 przedmiotów metalowych w tym żelaznych, związanych z budową i funkcjonowaniem obiektu (np. gwoździe, okucia budowlane, zawiasy, haki, haczyki), narzędzia gospodarcze, szczególnie te potrzebne do uprawy roli (np. widły kilku rodzajów, okucie orczyka, krój pługa), ale również elementy rzędu końskiego i oporządzenia jeździeckiego (np. strzemię, sprzączki pasów rzędów końskich, podkowy), militaria (np. hak naciągowy kuszy, wyróżniający się wśród dotąd znanych europejskich egzemplarzy znaczną wielkością, starannością wykonania i ornamentyką); dwa brązowe okucia pasa; brązową zapinkę; brązową sprzączkę pasa. Przedmioty te mają analogie późnośredniowieczne. Szczególnie ważnymi zabytkami są dwie monety, srebrne szelągi Wielkich Mistrzów Zakonu Krzyżackiego:  (bita w latach 1414-1416, w mennicy gdańskiej) oraz Henryka von Plauen (bita w latach 1410-1413 również w mennicy gdańskiej). Wielość i różnorodność odkrytych zabytków, a także solidność konstrukcji kamiennego fundamentu, dowodzą, iż w Jemiołowie odkryto pozostałość obiektu, który nie był typowym dla późnośredniowiecznego budownictwa wiejskiego i zapewne nie był użytkowany przez przeciętnego mieszkańca ówczesnej wsi. Być może jego wzniesienie i początkowe użytkowanie mogło mieć związek z administracyjną lub wojskową działalnością zakonu krzyżackiego.

(Red.) fot. IAE UG

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: