Odbudują wieżę kościoła w Trutnowach i wyremontują dwa inne kościoły

Już wkrótce w trzech żuławskich zabytkowych świątyniach na terenie gminy Cedry Wielkie rozpoczną się prace remontowe i konserwatorskie. Dzięki dofinansowaniu inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, kościoły w Cedrach Wielkich, Trutnowach i Kiezmarku staną się częścią oferty turystycznej promującą tożsamość Żuław.

Projekt „Zachowania wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław” o wartości 13,5 mln zł, decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego otrzymał dofinansowanie unijne w wysokości 7,7 mln zł.

- Dzięki unijnemu wsparciu uda się poprawić stan i dostępność obiektów, a także zwiększyć atrakcyjność turystyczną tych miejsc, mających szczególne walory kulturowe. Wspieramy te przedsięwzięcia, które obejmują ratowanie, przywracanie wartości i ochronę charakterystycznych zabytków Pomorza a takimi są m.in. kościoły na Żuławach - mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

W pierwszej kolejności podpisane zostaną dwie umowy na wykonanie inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj w kościele pw. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich oraz w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Trutnowach. W ramach pierwszej umowy, w kościele w Cedrach Wielkich, przewidziano izolację obiektu, remont i renowację dachu, elewacji wraz z wieżą, fundamentów oraz odtworzenie chóru nad nawą główną. Inwestycja obejmie również uporządkowanie terenu wokół kościoła. Koszt tych prac – to 2,15 mln zł.  Głównym zadaniem prac w kościele w Trutnowach będzie powrót do przedwojennej plastyki bryły kościoła, czyli rekonstrukcji drewnianej części wieży, która została zburzona pod koniec II wojny światowej. Koszt tych prac to 1,225 mln zł. Prace remontowe zostaną zakończone do końca lutego 2018 r. Wykonawcą obu zadań będzie Konsorcjum „Ekoinbud Sp. z o.o. - Ekoinbud Renowacje Sp. z o.o.” z Gdańska. Obecnie trwa procedura przetargowa dotycząca trzeciej inwestycji - realizacji zadania pn.: „Renowacja wybranych elementów budynku kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku”.

(Red) Fot. Kościół w Cedrach Wielkich/Bogdan Groth, Parafia Trutnowy

 

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: