Święto pruszczańskiej biblioteki – to już 70 lat!

Dla mieszkańców Pruszcza Gdańskiego powiatowa i miejska biblioteka to miejsce magiczne. Dla dużej części mieszkańców miasta to miejsce w którym po prostu należy bywać. W październiku placówka obchodzi swoje 70 - lecie

 

Ówczesna Powiatowa Biblioteka w Pruszczu Gdańskim powstała w październiku 1946 roku na mocy dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. Na jego mocy tworzono ogólnokrajową sieć utrzymywanych przez państwo bibliotek publicznych. W 1948 r. powstała Biblioteka Miejska

Pierwszą kierowniczką biblioteki była pani Wendekerowa.  W 1952 r. funkcję kierownika Powiatowej Biblioteki objęła Zofia Rzepecka (Chmielińska). Dwa lata później w 1954 r. w wyniku reorganizacji połączyły się Biblioteka Powiatowa i Miejska.     W latach 1959-1962 biblioteka trzykrotnie zmieniała swoją siedzibę. Ostatecznie została przeniesiona do zabytkowego budynku przy ul. Wojska Polskiego gdzie znajduje się do dzisiaj.  Początkowo biblioteka znajdowała się tylko na parterze, zajmując powierzchnię 225 m2. Składała się z 7 pomieszczeń, co negatywnie wpływało na funkcjonalność lokalu. Największe pomieszczenie przeznaczone było na czytelnię, w trzech innych mieściły się wypożyczalnie dla dorosłych i dzieci. Nie było wolnego dostępu do półek. W 1975 r. w wyniku reorganizacji administracyjnej, Biblioteka zmienia nazwę na Miejska Biblioteka Publiczna i przestaje pełnić nadzór merytoryczny nad placówkami gminnymi.

W 1984 r. ówczesna dyr. Zofia Chmielińska odchodzi na emeryturę. Jej następcą zostaje p. Zofia Gałązka. Dwa lata później, po wieloletnich staraniach udaje się uzyskać zezwolenie i dokumentację na modernizację biblioteki w ramach generalnego remontu. Budowa jednak nie zostaje rozpoczęta z przyczyn finansowych. Zostają wykonane tylko drobne remonty np. naprawiono przeciekający dach.W lutym 1990 r. dzięki staraniom pani dyrektor Biblioteka otrzymała dodatkowe pomieszczenia na piętrze budynku. Dzięki temu rozdzielono księgozbiór dla dzieci i młodzieży od księgozbioru dla dorosłych oraz przeniesiono na piętro czytelnię ogólną i czytelnię czasopism. W 1996 r. Biblioteka zakupiła pierwszy komputer. W grudniu 1997 roku nowym dyrektorem została Joanna Przybyś.

W latach 1997-2000 wymieniono w Bibliotece stolarkę okienną oraz pomalowano  pomieszczenia na parterze. Na mocy Porozumienia z 30 października 2003 r. zawartego pomiędzy Burmistrzem Miasta Pruszcz Gdański a Zarządem Powiatu Gdańskiego powierzono Bibliotece Miejskiej obowiązki biblioteki powiatowej. Z-cą dyrektora d/s powiatowych zostaje pani Anna Krawycińska. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim obejmuje opieką merytoryczną siedem bibliotek gminnych. W latach 2005-06 przeprowadzono w Bibliotece wymianę dachu oraz remont i malowanie elewacji.

Na początku Biblioteka posiadała: 1460 woluminów i 354 czytelników. W 2015 roku stan księgozbioru wynosił 57 748 woluminów zarejestrowano 4157 stałych czytelników a placówkę odwiedziło 52 115 osób.

Personel biblioteki stanowi osiem osób. Większość pań pracuje w bibliotece ponad dekadę i więcej.

W najbliższą środę biblioteka będzie uroczyście obchodzić 70 lecie. W listopadzie w placówce pojawi się zaś Xs Adam Edward Fredro-Boniecki – katolicki prezbiter, generał zakonu Marianów w latach 1993–1999, w latach 1999–2011 redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”.

(red)PiMB,  fot. Bartosz Gondek

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: