Konserwator zabytków odpowiada prezydentowi. Co dalej ze Stocznią?

Czy tereny dawnej Stoczni Gdańskiej zyskają dodatkową ochronę konserwatorską? PWKZ odpowiedział na list Prezydenta Miasta Gdańska, który apelował o takie działania. Oficjalny list konserwatora został wysłany do Prezydenta. Co w nim czytamy?

Szanowny Panie Prezydencie!

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków odnosząc się do Pana pisma z dnia 13.01.2015 r., uprzejmie informuje, że sprawa potencjalnego wpisu do rejestru zabytków części terenów postoczniowych w Gdańsku, z uwagi na rozległość tego obszaru oraz ilość i różnorodność obiektów zabytkowych na nim zlokalizowanych, wymaga przeprowadzenia waloryzacji obiektów, objętych obecnie ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do wojewódzkiej ewidencji zabytków i wyznaczenia granic wpisu do rejestru zabytków w oparciu o zgromadzone dotychczas oraz pozyskane w toku postępowania materiały dotyczące wartości historycznych, architektonicznych i naukowych przedmiotowego terenu. Temat wpisu do rejestru dawnej Stoczni Gdańskiej został poddany pod obrady Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w Gdańsku, która potwierdziła zasadność objęcia wpisem do rejestru kolejnych obiektów z terenów postoczniowych, jednakże zwróciła uwagę na konieczność wykonania dalszych analiz pod kątem wyboru obiektów i obszarów przeznaczonych do ochrony.

Z poważaniem

Dariusz Chmielewski Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku

Tagi: 

Artykuł na Północnej.tv: 

http://polnocna.tv/news/6902