III edycja Nagrody Honorowej „Świadek Historii”

Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku ogłasza III edycję Nagrody Honorowej „Świadek Historii”. Jest ona przyznawana osobom fizycznym, instytucjom, organizacjom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w regionie oraz osobom wspierającym pion edukacyjny IPN w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym.

Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne. Nagroda jest przyznawana obywatelom polskim oraz osobom nie będącym obywatelami polskimi, może być także przyznana pośmiertnie.

Wniosek o przyznanie Nagrody (w załączniku) powinien zawierać dane kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę kandydatów na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatów zgłaszanych pośmiertnie).

W III edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” przyjmowane są zgłoszenia osób z terenu działania Oddziału IPN w Gdańsku – Delegatury w Bydgoszczy.

Zgłoszenia w formie pisemnej (wniosek wraz z oświadczeniem kandydata) należy nadsyłać do dnia 31 lipca 2016 r. na adres Oddziału IPN w Gdańsku: al. Grunwaldzka 216, 80–266 Gdańsk (decyduje data stempla pocztowego).

Zgłoszenia można wysyłać również w formie elektronicznej na adres e-mail: anna.kozlowska@ipn.gov.pl

Harmonogram
III edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”

  • Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów – 31 lipca 2016
  • Ogłoszenie wyników – 15 września 2016
  • Wręczenie Nagrody Honorowej „Świadek Historii” w Gdańsku – grudzień 2016
  • Wręczenie Nagrody Honorowej „Świadek Historii” w Bydgoszczy – marzec 2017

O wynikach III edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” poinformujemy laureatów we wrześniu br.

Dodatkowych informacji udziela asystent prasowy Oddziału IPN w Gdańsku Marcin Węgliński, tel. 58/668 49 09, e-mail:marcin.weglinski@ipn.gov.pl

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: