Odszukali akty urodzenia dzieci Pierwszej Damy Pruszcza Gdańskiego

Dzięki Pani Róży Lademann Błochowiak, odszukaliśmy w USC z Pruszczu Gdańskim odpisy aktów urodzenia dwójki dzieci pierwszej damy Pruszcza Gdańskiego – Ilse Scheutzow. Jeden z nich podpisany jest przez naczelnika wsi i kronikarza Wilhelma Hoffmanna
 
Bartosz Gondek  Marek Kozłow
 
Po publikacji tekstu „Ilse Scheutzow – Pierwsza Dama Pruszcza Gdańskiego, który ukazał się na „Strefie Historii.pl” i w kwartalniku „Neony Tożsamość”, pani Róża Lademann Błochowiak, kierownik USC z Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, udostępniła nam przedwojenne rejestry urodzeń. Szukaliśmy w nich potwierdzenia, że drugie i najmłodsze dziecko Ilse urodziły się w Pruszczu. Peter Scheutzow dnia 10.09.1920 roku, a najmłodsza z rodzeństwa, Inge Scheutzow 29.07.1922 roku.
 
W odpowiednich księgach rocznych, dla roczników 1920 oraz 1922, bez trudu natrafiliśmy na obydwa akty urodzenia. 
Księgi z tych lat, obok zwyczajowych danych osobowych, niosą wielce interesujące dla Pruszczan informacji o wieloletnim naczelniku gminy Pruszcz, a przede wszystkim autorze Kroniki dla Wsi Pruszcz, Wilhelmie Hoffmanie. W tak małej miejscowości jak ówczesny Pruszcz, funkcja naczelnika gminy łączona była z innymi obowiązkami, wchodzącymi w zakres kompetencji urzędu gminy. Wilhelm Hoffmann był więc przez wiele lat także kierownikiem pruszczańskiego urzędu stanu cywilnego. Akt urodzenia Petera Scheutzow podpisany jest właśnie przez Wilhelma Hoffmanna. Uwagę naszą zwrócił fakt, że akt urodzenia Inge Scheutzow nie nosił już podpisu Hofmanna. Prześledziliśmy więc historię podpisów Hofmanna na aktach urodzenia z tych lat. Wynika z nich, że Wilhelm Hoffmann, pełniąc w tym czasie, nieprzerwanie funkcję naczelnika gminy, zastępowany był czasowo przez innego urzędnika, którego, od 1921 roku podpisy pod podobnymi aktami pojawiają się coraz częściej. Przeglądając akta urodzeń z roku 1922 zauważyliśmy całkowity brak podpisów Hofmanna. Można więc przyjąć, że funkcję kierownika urzędu stanu cywilnego Wilhelm Hofmann pełnił do 1921 roku.
 

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: