Stocznia jest kobietą - projekt seniorek i seniorów

Instytut Kultury Miejskiej oraz stowarzyszenie Arteria zaprasza do wspólnego świętowania na zakończenie projektu, który rozpoczął się we września 2014 roku. Od tego czasu odbyło się 400 godzin warsztatów, z czego w ponad 200 godzinach zajęć z obsługi komputerów, tabletów oraz aplikacji mobilnych uczestniczyli seniorzy i seniorki.

Nagrane zostało 40 relacji mówionych kobiet związanych ze Stocznią Gdańską, przewodnicy projektu oprowadzili kilkaset osób po terenach postoczniowych.
30 marca zaprezentowane zostaną efekty tych i wielu innych działań, odbędzie się również premiera publikacji "Stocznia kobiet", czterech słuchowisk oraz archiwum cyfrowego.

O publikacji

Publikacja „Stocznia kobiet” jest podsumowaniem spotkań, rozmów i poszukiwań prowadzonych wraz z pracownicami Stoczni Gdańskiej, wokół tego, co znaczyło być kobietą w Stoczni. Rozmówczynie opowiadają o swoich ambicjach zawodowych i ciężkiej pracy, szarej codzienności stoczniowej i uroczystych wodowaniach. Wspominają grozę strajków w grudniu 1970 i radość sierpnia 1980 roku. Przywołują nieznaną twarz Stoczni, wspierającej matki karmiące i dbającej o rozwój kulturalny robotników i robotnic. Opowieściom tym towarzyszą teksty podsumowujące zgromadzoną przez cztery lata wiedzę o karierach kobiet w Stoczni, matkach chrzestnych statków, artystkach i kuratorkach pracujących i tworzących w Stoczni Gdańskiej. Teksty ilustrowane są archiwalnymi zdjęciami robotnic w czasie pracy. Publikacja dostępna będzie w wersji drukowanej oraz elektoronicznej (pdf).

O słuchowiskach

Cztery słuchowiska dostępne będą online oraz na płytach. Pierwsze z nich dotyczy karier zawodowych kobiet pracujących w Stoczni - jak przebiegała i z czym się wiązała, w jaki sposób kobietom udawało się łączyć pracę zawodową z obowiązkami domowymi. Drugie koncentruje się na codzienności - przywołuje wspomnienia o wspólnych śniadaniach, wymianie przepisów kulinarnych czy ubranek dla dzieci, o przyjaźni między kobietami. Trzecia opowieść to historia socjalnego i kulturalnego zaplecza Stoczni. Dziś trudno o pracodawcę, który zapewniłby kompletną, przyzakładową służbę zdrowia – od szpitala po rehabilitację – jak i żłobki, przedszkola, posiłki w pracy i paczki dla chorych. Kto dziś pamięta, że po stoczniowych uliczkach poruszał się bibliobus, a amatorzy malarstwa wyjeżdżali wspólnie na plenery? Ostatnie słuchowisko zbiera głosy o „radzeniu sobie” w niełatwych czasach realnego socjalizmu, o ubarwianiu szarej PRL-owskiej rzeczywistości, a także wyniesieniu ze stoczni imadła... w kapturze kurtki.

O aplikacji

Wraz z aplikacją można wirtualnie zwierdzać tereny dawnej Stoczni Gdańskiej. Obejrzeć i posłuchać jak wyglądała praca na produkcji oraz w administracji największego niegdyś zakładu pracy na Pomorzu. A także co to był posiłek regeneracyjny i gdzie znajdował się stoczniowy żłobek. Wycieczce towarzyszą nagrania wspomnień pracownic Stoczni oraz archiwalne i współczesne fotografie. Aplikacja posługuje się geolokoalizacją - technologia GPS ułatwia nawigowanie po zwiedzanym terenie. Żeby zwiedzać Stocznię Gdańską z naszą aplikacją nie trzeba jednak wychodzić z domu - można z niej korzystać, siedząc w domu na kanapie.
Aplikacja dostosowana jest do potrzeb osób słabowidzących (zgrywa się z takimi usługami jak TalkBack na Androida czy Voiceover) i niedosłyszących (zawiera transkrypcje nagrań), była testowana przez seniorki i seniorów pod kątem przejrzystości i łatwości obsługi. Dostępna jest bezpłatnie w języku polskim w wersji na Androida (w sklepie Google Play). Wkrótce pojawi się wersja na iOSa oraz angielskie tłumaczenie.

O cyfrowym archiwum

Społeczne archiwum cyfrowe „Stocznia jest kobietą” składa się z archiwum historii mówionej, zdjęć i dokumentów. Znajdują się w nim fragmenty rozmów z pracownicami i pracownikami dawnej Stoczni Gdańskiej, materiały pochodzące z ich prywatnych zbiorów oraz te pozyskane z Archiwum Państwowego w Gdańsku. 

Stocznia jest kobietą - projekt seniorek i seniorów. Podsumowanie

30 marca, godz. 18:00

Instytut Kultury Miejskiej

ul. Długi Targ 39/40,

80-830 Gdańsk

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: