Nekropolie ze strefą historii: Cmentarz w Wisłoujściu

O dawnym przytwierdzowym cmentarzu wiemy niewiele... został zniszczony w latach 60, zaś jego miejsce to obecne tereny Siarkopolu.

Cmentarz powstał przy parafii ewangelickiej w Wisłoujściu, służącej zarówno żołnierzom z twierdzy, jak i mieszkańcom. Najstarsze wzmianki o jego istnieniu są z XVII wieku. Wiado też, że został rozkopany przez załogę twierdzy podczas przygotowania Gdańska do oblężenia w 1812. 

W 1815 roku został odtworzony jako cmentarz dla zmarłych na panującą w mieście cholerę. Później pełnił znów funkcje funeralne dla wsi, niestety w 1829 podczas wielkiej powodzi zostął rozmyty. Po raz kolejny mieszkańcy go odbudowali w kilka miesięcy później. 

Położony był niedaleko obecnego skrzyżowania ulic Champantiera i Pokłądową. Cmentarz w Wisłoujściu miał 0,66 ha powierzchni. Po wojnie nie przywrócono mu pierwotnych funkcji. Co cenniejsze nagrobki zostały też rozgrabione. Ostatecznie zlikwidowany w związku z budową Siarkopolu w latach 60. 

                                                                                                               Piotr Celej

Tagi: