Drugi potop szwedzki. Tym razem pomocy

„Potop Pomocy. Szwedzka pomoc dla Trójmiasta i Pomorza po II wojnie światowej" to czteroletni projekt dotyczący historii szwedzkiej pomocy humanitarnej dla Polski po zakończeniu drugiej wojny światowej. W czwartek, 22 października o godz. 13:00 w Gdańskim Dworze Artusa projekt zainauguruje uroczysta konferencja.

Beneficjentami szwedzkiej pomocy były między innymi pomorskie miasta tj. Gdańsk, Sopot, Gdynia, Malbork, Dzierżążno, ale także miasta Mazowsza i Warmii. Szwedzkie wsparcie polegało głównie na doposażeniu szpitali, planowym dożywianiu wyniszczonej ludności oraz odbudowie kultury polskiej.

Bez wątpienia najbardziej znaną i najlepiej rozpoznawalną wśród organizacji niosących pomoc był Szwedzki Czerwony Krzyż (SCK), którego działalność związana była zarówno z pomocą materialną, jak i żywnościową. W 1946 roku przebywała w Polsce misja Szwedzkiego Czerwonego Krzyża, której celem było zorientowanie się w potrzebach. Na czele misji stanął mjr. Sven Frykman, który 23 lipca 1946 roku w imieniu hrabiego Folke Bernadotte przekazał 44 skrzynie z darami SCK na ręce przedstawicieli Polskiego Czerwonego Krzyża.

Słynne szwedzkie białe autobusy niosące pomoc humanitarną mieszkańcom krajów zniszczonych przez wojnę.

SCK zorganizował od lutego 1947 ruchome ambulatorium przeciwweneryczne i przekazał na potrzeby PCK 5 ambulansów i 300 apteczek z kompletnym wyposażeniem, a starszym ludziom w Warszawie ufundował 2 tys. paczek świątecznych. Dzięki Szwedzkiej Pomocy Europie SCK przeprowadził badania polskich studentów i pracowników naukowych w 1948 roku, wykonując badania rentgenowskie płuc. Akcja ta trwała od stycznia 1948 roku do roku 1949. W ciągu tego czasu przebadano 40 tysięcy osób. Poradnia rentgenologiczna uruchomiona została 19 marca 1946 roku. Dzięki pomocy firm ASEA i L.M. Ericsson dodatkowo uzyskała przenośny aparat rentgenowski.

Na zdjęciu hrabia Folke Bernadotte, przewodniczący Szwedzkiego Czerwonego Krzyża.

Te mało znane karty powojennej historii stały się przyczynkiem do stworzenia kilkuletniego projektu, obejmującego konferencje naukowe i popularno-naukowe, wystawy, pakiety edukacyjne oraz wydawnictwa. Pokazanie na tak szeroką skalę nieznanej dotąd szwedzkiej pomocy humanitarnej ma się przyczynić do rozwoju obecnych relacji społecznych, politycznych i gospodarczych Polski i Szwecji.

Patronat nad projektem objęły Ambasada Szwecji, Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdyni, Prezydent Miasta Sopotu, Burmistrz Miasta Malborka, Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza, Narodowy Fundusz Zdrowia, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Muzeum Stutthof w Sztutowie, Diecezja Pomorsko- Wielkopolska, Wydawnictwo Oskar oraz Towarzystwo Przyjaciół Gdańska.

eM

  

Tagi: