Powrót nad Odrę i Bałtyk. Plakaty ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu otwiera nową wystawę pt. „Powrót nad Odrę i Bałtyk. Plakaty ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie”. Wernisaż odbędzie się dnia  20 października . o godzinie 18.00 w Kamienicy Kupieckiej.

Przedstawia ona ponad siedemdziesiąt plakatów pochodzących ze zbiorów tej stołecznej placówki. Są to plakaty związane tematycznie z odzyskaniem przez państwo polskie Ziem Zachodnich i Północnych po maju 1945 roku. Wystawa jest dziełem trzech kuratorów: Jana Engelgarda, Andrzeja Koteckiego oraz Emila Noińskiego. Znajdują się tu prace będące najbardziej reprezentatywną wizytówką zbiorów Muzeum Niepodległości, a także polskiej szkoły plakatu.

Na wystawie tej zobaczymy prace: Eryka Lipińskiego, Wiktora Górki, Wojciecha Zamecznika, Tadeusza Jodłowskiego czy Tadeusza Ciałowicza. Prace te mają za zadanie przypomnieć wszystkim o polskości Ziem Odzyskanych, uświadomić fakt, że w czasach dynastii Piastów Pomorze Zachodnie, Ziemia Lubuska czy też Dolny Śląsk były terenami rdzennie polskimi, a utracone zostały w następstwie podziału dzielnicowego i osadnictwa niemieckiego. Powróciły do Polski dopiero po konferencji pokojowej w Poczdamie, kiedy to światowe mocarstwa na nowo ustaliły granice podziału Europy. Ziemie Zachodnie i Północne były rekompensatą za utracone Kresy Wschodnie. 

Najliczniej reprezentowane są zagadnienia kulturalne i związane z nimi jubileusze świąt poszczególnych miast i kolejne rocznice powrotu Ziem Odzyskanych do Polski.

Wystawę, znajdującą się w Kamienicy Kupieckiej przy ul. Emilii Gierczak 5, można zwiedzać do 30 listopada 2015 roku. 

„Powrót nad Odrę i Bałtyk. Plakaty ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie”

Wernisaż: 20 października, godz. 18.00  

Kamienica Kupiecka

ul. E. Gierczak 5, Kołobrzeg

Tagi: