76 lat temu rozstrzelano Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

W poniedziałek, 5 października punktualnie o godz. 11, przy pomniku – mogile Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej odegrała hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej. Na zaproszenie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, Prezesa Poczty Polskiej S.A., Jerzego Jóźwiaka w ten piękny, jesienny dzień, hołd bohaterskim obrońcom Poczty Polskiej po raz kolejny oddali gdańszczanie.
 
Obrona Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku stała się symbolem polskiego oporu wobec hitlerowców. Pocztę szturmowały dobrze uzbrojone niemieckie oddziały SS i policji. Pocztowcy mieli się bronić 6 godzin a wytrwali kilkanaście. Nie mając możliwości dalszej walki skapitulowali. Z pogwałceniem prawa zostali skazani na śmierć i rozstrzelani. Dopiero w latach dziewięćdziesiątych Sąd Krajowy w Lubece zrewidował bezprawny wyrok.
 
Podczas  uroczystości jako pierwszy zabrał głos Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Bogdan Dombrowski. Przemawiał również, Piotr Michalski z Zarządu Poczty Polskiej S.A. Ponadto zgromadzeni goście wysłuchali Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej, Piotra Kowalczuka, który przypomniał o tym, że: „Jest to wydarzenie o wielkiej wadze historycznej, którą szczególnie młodzież         i uczniowie winni znać, ale też rozumieć. Wszak znajomość historii jest czymś naprawdę ważnym, choćby po to by być wyczulonym na próby pisania własnej historii, po swojemu.”
 
Wszyscy zgodnie podkreślali, że pamięci o dzielnych pocztowcach należy oddać należną cześć i pochylić głowy na znak naszego szacunku.
 
Po słowach wstępu modlitwę poprowadził duchowny z parafii rzymskokatolickiej pw.św. Antoniego Padewskiego. Swoją duszpasterską modlitwą objął pamięć Pocztowców i ich rodzin.
 
Następnie uczestnicy uroczystości złożyli liczne wieńce i wiązanki oraz znicze pamięci. Wśród wielu delegacji było Koło Rodzin Byłych Pracowników Poczty Polskiej oraz przedstawiciele Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego. Wieniec złożył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Bogdan Dombrowski. W imieniu władz województwa wieniec złożyła Pani Hanna Zych –Cisoń z Zarządu Województwa Pomorskiego, a władze miasta reprezentował Zastępca Prezydenta Miasta, Piotr Kowalczuk, radni Małgorzata Chmiel i Andrzej Kowalczys.                   W imieniu Poczty Polskiej S.A. wieniec złożyli Leszek Gawarecki z Rady Nadzorczej, Piotr Michalski z Zarządu oraz Pani Bogusława Kłoda-Dębska z Biura Marketingu i Filatelistyki.
 
Na zakończenie Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej odegrała Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego.  

Tagi: