Wystawa „Cierpieniu – prawdę, zmarłym – modlitwę. Polskie miejsca pamięci w Rosji”

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku zaprasza na pierwszą na Pomorzu prezentację wystawy pt. „Cierpieniu – prawdę, zmarłym – modlitwę. Polskie miejsca pamięci w Rosji”, która odbędzie się 27 września w Bazylice Św. Brygidy w Gdańsku.

Ekspozycję otworzy Krzysztof Drażba (kierownik Referatu Edukacji Historycznej IPN w Gdańsku). Głos zabierze również przedstawiciel Związku Sybiraków oraz Roman Bar, reprezentujący Stowarzyszenie Środowisko Borowiczan-Sybiraków. Wystawa poświęcona jest miejscom pamięci o ofiarach sowieckiego terroru – obywatelach polskich i obywatelach ZSRR narodowości polskiej – deportowanych, internowanych, jeńcach wojennych i więźniach łagrów. Przygotowało ją Naukowo-Badawcze Centrum „Memoriał” z Sankt Petersburga przy wsparciu finansowym polskiej ambasady w Moskwie i konsulatu w Sankt Petersburgu. Wersję polską zrealizował IPN.

Ekspozycja liczy 24 plansze. Towarzyszy jej ilustrowany katalog.

Wystawa „Cierpieniu – prawdę, zmarłym – modlitwę. Polskie miejsca pamięci w Rosji”

27 września - 11 października

Otwarcie: 27 września, godz 11:00

Bazylika Św. Brygidy W Gdańsku

80-884 Gdańsk

 

Tagi: