Wystawa "Od figurek do marionetek - Historia Wileńskiego Teatru Łątek" dostępna jeszcze do końca września

Muzeum Narodowe w Gdańsku ogłosiło, że ze względu na ogromne zainteresowanie publiczności wystawę „Od figurek do marionetek. Historia Wileńskiego Teatru Łątek. Wilno 1936 – Gdańsk 1959”, będzie można oglądać do 30 września 2015. 
 
Od 22 września 2015 nie będą juz prezentowane projekty dekoracji i kostiumów Mścisława Dobużyńskiego do opery  Jurgisa Kamaviciusa  “Radziwiłł Piorun” z Państwowego Teatru w Kownie z 1937. „Od figurek...” to projekt poświęcony historii Wileńskiego Teatru Łątek i jego założycielkom: Oldze Dobużyńskiej-Totwen i jej córkom – Ewie i Irenie. Swą działalność artystki rozpoczęły w Wilnie jeszcze przed II wojną światową, a ich opiekunem i doradcą był znakomity scenograf i artysta malarz Mścisław Dobużyński, przyrodni brat Olgi Dobużyńskiej.Olga przyjechała do Gdańska z córkami w 1947 r. Przez kilkanaście lat prowadziła tu swój teatr - pierwszy stacjonarny teatr lalkowy w Trójmieście, jedyny teatr marionetkowy w Polsce.
 
Na wystawie zorganizowanej przez Dział Teatralny Oddziału Sztuki Nowoczesnej MNG prezentowane są figurki wykonane przez Ewę Totwen w Wilnie, marionetki ze spektakli Teatru Łątek, rysunki i projekty teatralne, zdjęcia prywatne oraz dokumentujące spektakle z lat 1940–1959, zachowane w rodzinnych zbiorach, z pietyzmem gromadzonych i przechowywanych przez Ewę Totwen.
 
Dzięki życzliwości Muzeum Litewskiego Teatru, Muzyki i Kina w Wilnie na wystawie zwiedzający mają okazję obejrzeć projekty teatralne światowej sławy scenografa Mścisława Dobużyńskiego. Interesującym elementem projektu jest, wydany przez MNG z okazji wystawy, bogato ilustrowany katalog prezentujący dramatyczną historię Wileńskiego Teatru Łątek i jego twórczyń.
 
Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Teatr 2015 - Promesa: 250-lecie teatru publicznego w Polsce. Edukacja teatralna i promocja teatru."
 
Oddział Sztuki Nowoczesnej (Pałac Opatów)
ul. Cystersów 18, 80–330 Gdańsk
tel. +4858552 12 71; mail: osn@]mng.gda.pl
 
Czas trwania wystawy: 14 czerwca 2015 – 30 września 2015
 
Bilety:
normalny: 10 zł
ulgowy: 6 zł

Tagi: