Więzienie i skład win - piwnice gdańskiego Ratusza


Najstarsze piwnice pod ratuszem pochodzą z XIV stulecia. Funkcjonowały wtedy jako skład celny.

W drugiej połowie lat 90. XX wieku podczas prac remontowych w restauracji "Palowa" odkryto pozostałości dawnej komory celnej - fragmenty belek, deski, kora brzozowa, której średniowieczni mistrzowie używali zamiast papy.Oprócz komory celnej do połowy XVI wieku wewnątrz ratuszowych piwnic mieściło się więzienie. Oskarżeni stawali przed radnymi w Sali Ławy i byli prowadzeni tajemnym przejściem wprost do celi. Więzienie znikło, gdy zaadaptowano dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości kompleks gdańskiego przedbramia.

Nie wiadomo, co później znajdowało się w piwnicach. Dopiero w połowie XIX w. przerobiono je na skład win, później były magazyny.

Od 1 lipca ubiegłego roku gdańszczanie i turyści mogą zwiedzać piwnice Ratusza Głównego Miasta. Na razie dostępna będzie tylko część, w przyszłości piwnice mają mieścić wystawę poświęconą średniowieczu.

Ratusz Głównego Miasta przy ul. Długiej jest jednym z najczęściej odwiedzanych zabytków w Gdańsku. Rocznie odwiedza go 80 tys. turystów. Opiekujące się ratuszem Muzeum Historyczne Miasta Gdańska przygotowało zmiany, które mają jeszcze bardziej podnieść atrakcyjność zabytku.
Na zdjęciu wizualizacja wystawy.

 

Piotr Celej

Tagi: