Zaczynają się Europejskie Dni Dziedzictwa !

Utracone dziedzictwo to temat tegorocznej 23. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce, które odbędą sie w dniach 12-13 i 19-20 września 2015 roku. Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców.

Europejskie Dni Dziedzictwa jest wspólną inicjatywą Rady Europy i Unii Europejskiej. Ma ona na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru. 

Edukacja muzealna, promocja dziedzictwa historycznego i zaginione zabytki

Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce to przede wszystkim program edukacyjny, wystawy, wycieczki, prelekcje, gry i konkursy przybliżające lokalnym społecznościom historię ich ziem. Nie można mówić o dziedzictwie i jego wartości, nie mówiąc o historii. Tę historię, bez względu na to jak może być ona trudna, staramy się przybliżyć. Dzięki obcowaniu z zabytkiem, wydarzenia z przeszłości stają się mniej odległe i bardziej zrozumiałe.

Hasłem tegorocznej edycji jest "Utracone Dziedzictwo". Uniwersalność, wieloaspektowość i możliwość niezwykle szerokiej interpretacji tak ujętego hasła dają szansę wszystkim organizatorom, w każdym regionie Polski, wpisania się w jego przekaz. W obszarze zainteresowań znajdują się wszelkie elementy utraconego dziedzictwa: Olbrzymie straty w zasobach dziedzictwa kulturowego Polaków, będących wynikiem tragicznych wydarzeń wojennych; utrata materialnych źródeł tożsamości, spowodowaną decyzją polityczną o zmianie granic, a w konsekwencji przesiedleniu wielu tysięcy ludzi; utracone w różnych okolicznościach skarby narodowe, kolekcje sztuki, cenne zabytki architektury, czy zapomniane lokalne tradycje.

Do EDD przystąpiły instytucje kultury z całej Polski. Strefa Historii będzie dla państwa przekazywać program proponowany przez placówki muzealne w województwie Pomorskim.

Tagi: