W Pucku zaplanowano odbudowę zamku - bazy floty Zygmunta III

Władze Pucka chcą odkopać średniowieczny zamek krzyżacki i doprowadzić do jego odbudowy. Obok odsłonięcia dawnego ratusza puckiego rynku planowane jest również utworzenie historycznej ścieżki edukacyjnej i udostępnienie obiektów zwiedzającym.

Obiekt znajduje się kilka metrów pod ziemią w okolicach ulicy Zamkowej. Prowadzone dotychczas wykapoliska pozwoliły zgromadzić kilkudziesięciotysięczny już zbiór znalezisk. Zabytki te są sukcesywnie opracowywane naukowo przez archeologów i współpracujących z nimi specjalistów różnych dziedzin - numizmatyków, archeozoologów, dendrologów, konserwatorów i przekazywane do Muzeum Ziemi Puckiej. Celem badań jest bowiem poznanie możliwie najpełniej dziejów zamku. O czasie jego powstania milczą źródła.

Siedziba rodu Wejherów i baza floty Zygmunta

Wiadomo z nich, że na pewno istniał w pierwszej ćwierci XV w. Na początku był to masywny murowany, jednopiętrowy dom mieszkalny, podpiwniczony, z kuchnią, kaplicą i poddaszem służącym za magazyn zbożowy. Wzniesiono go na niewielkim piaszczystym wyniesieniu w północnozachodniej części istniejącego już prawnie od 1348 roku miasta. Skromnych rozmiarów zamek w czasach krzyżackich stanowił przede wszystkim obronną siedzibę lokalnej administracji zakonnej. W 1464 r. Puck zajęły wojska Gdańszczan i od 1491 r. gospodarzem na długie lata, stała się Rada Miejska Gdańska. Pod władzę królewską wrócił zamek dopiero w 1545 r. Od tego czasu aż po pierwszą wojnę szwedzką w latach 1626 - 1627 starostowali tu przedstawiciele znamienitych w Rzeczypospolitej rodów - Kostków i Wejherów. To oni rozbudowali znacznie zamek, przystosowali go też do roli militarnej, jaką w polityce morskiej państwa Puck zaczął odgrywać już w drugiej połowie XVI w. Tu bowiem zlokalizowano pierwszy polski port dla floty wojennej oraz jeden z głównych arsenałów ówczesnej Rzeczypospolitej. Wiązało się to między innymi z narastającymi od początku wieku XVII zagrożeniem szwedzkim. Przewidywania stały się z czasem słuszne, gdyż właśnie od strony morza w lipcu 1626 r. Szwedzi na krótko zajęli Puck, odbity przez wojska i flotę Rzeczpospolitej już w roku następnym. Kres władztwu polskiemu na zamku w Pucku położył  w 1772 r. pierwszy rozbiór Polski. Niedługo potem zamek doszczętnie rozebrano i zniknął on na zawsze z panoramy miasta.

Odbudowa kaperskiej stolicy

Aktualnie władze miasta Pucka w ramach strategii rozwoju miasta na lata 2012-20 zaplanowały rewitalizację obiektu w oparciu o dofinansowania unijne. Przeprowadzono już badania geologiczne, w ciągu najbliższych lat planowane jest odsłonięcie fortyfikacji oraz starego ratusza. Następnym niezmiernie trudnym etapem stanie się zebranie informacji na temat wyglądu zabytkowego obiektu, bowiem ikonografia jest niezmiernie skąpa. Zanim podjęta zostanie decyzja o pełnej odbudowie pozostałości budowli zostaną udostępnione zwiedzającym, ponadto planowana jest również historyczna ścieżka edukacyjna i tzw. model 4d Pucka z XIV-XV w. Będzie to możliwość wirtualnego zdwiedzenia średniowiecznego miasta, zobaczenia jego mieszkańców przy pracy, usłyszenia dźwięków i odczucia zapachów miejskich uliczek. Będzie nam też zależało na podkreśleniu historii zwiazanej z tradycją kaperską miasta - podkreślił Miroslaw Kuklik, dyr. Muzeum Ziemi puckiej.

Władzom miasta zależy na stworzeniu atrakcji, z której sami mieszkańcy będą dumni. Ogłoszono, iż w trakcie wspólnego spotkania - 16 lipca, o godz. 17.00 w ratuszu (Plac Wolności 1), będzie można przedstawć swoje koncepcje, sugestie i wątpliwości wobec planów.

Zobacz również:

W lipcu odbędzie się festiwal poświęcony historii Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku

Goście Wehikułu Czasu: Kompania Kaperska

Poznaj archeologię podwodną w Pucku

Tagi: