Prace na Papierze w Sopockim Domu Aukcyjnym

Już 11 Lipca miło­śnicy prac na papie­rze, zarówno daw­nych, jak i współ­cze­snych arty­stów, będą mogli licy­to­wać w Sopockim Domu Aukcyjnym akwa­rele, rysunki i pastele m.in. Jana Matejki, Jacka Mal­czew­skiego, Juliusza Kossaka, Józefa Pankiewicza czy Juliana Fałata. Wśród 153 wysta­wio­nych na licy­ta­cję obiek­tów, inte­re­su­jące dzieła znajdą zarówno wytrawni kolek­cjo­ne­rzy, jak i począt­ku­jący miło­śnicy sztuki, poszu­ku­jący na rynku prac sław­nych arty­stów. Szkice zna­nych twór­ców, znacz­nie tań­sze od obra­zów szta­lu­go­wych, mogą być bowiem zna­ko­mi­tym pomy­słem na począ­tek wła­snej kolek­cji sztuki.
 
W kata­logu aukcyj­nym zapre­zen­to­wano zarówno dzieła powstałe długo przed 1945 rokiem, jak i sztukę powo­jenną. Dużym zain­te­re­so­wa­niem kolek­cjo­ne­rów cie­szą się obrazy wybit­nego sym­bo­li­sty Jacka Malczewskiego. Był czołowym przedstawiciel symbolizmu w polskim malarstwie przełomu XIX i XX wieku. Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, m.in. w pracowniach W. Łuszczkiewicza i J. Matejki oraz w paryskiej École des Beaux-Arts u E. Lehmanna. Wczesny okres twórczości artysty, nawiązujący do tradycji realizmu, zdominowany był przez tematy inspirowane polską poezją romantyczną i baśnią ludową oraz odwołujące się do martyrologii Sybiru. Z kolei zwrócił się ku symbolizmowi, tworząc własną, oryginalną emblematykę. Wykonał też liczne portrety, często połączone z elementami symbolicznymi i alegorycznymi.
 
Wibijają sie również prace m.in. Eugeniusza Zaka – w tym “Kobieta w chustce” będąca pracą dwustronną, pochodzącą z Nowojorskiej galerii Lipert z ceną wywoławczą 94 tys.zł.Inną grupę koneserów sztuki może przykuć minimalistyczny w formie “Żołnierzyk” Stanisława Witkiewicza z roku ok. 1889 roku z ceną wywoławczą 3 tys.zł.
 
 
Prawdziwą gratką będzie twórczość Nikifora Krynickiego – na wystawie będzie można wylicytować prace p.t. „Na mszy” - z ceną wywoławczą 2400 zł. Nikifor był Malarzem samoukiem, przedstawicielem sztuki naiwnej, człowiekiem cierpiący na zaburzenia słuchu i mowy. Pierwsze jego prace powstały około 1917 roku i nawiązywały do malarstwa ikonowego. Malował w technice akwareli i rysował kredkami, wykorzystując każdy dostępny kawałek papieru, okładki zeszytów, opakowania papierosów. Wykazywał ogromną wrażliwość kolorystyczną. Tworzył całe serie obrazków przedstawiających architekturę, wnętrza, postacie świętych, portrety i autoportrety. Swoje prace podpisywał niezrozumiałymi ciągami drukowanych liter.

Tagi: