Pruszcz Gdański - zabytkowy mur do remontu

Powiat Gdański przygotowuje dokumentację, niezbędną do remontu jednego z najbardziej charakterystycznych obiektów ulicy Grunwaldzkiej w Pruszczu Gdańskim – zabytkowego, metalowo – ceglanego muru, oddzielającego od ulicy budynek NZOZ przy ulicy Grunwaldzkiej 25, czyli dawny szpital Dr Wiedemanna.

- Ceglany mur dawnego szpitala, który zdobi ten fragment ulicy Grunwaldzkiej jest w fatalnym stanie. Planujemy wyremontować go jeszcze w tym roku, zachowując obecny wygląd. Jesteśmy już po rozmowach z Burmistrzem Pruszcza Gdańskiego. Teraz rozpoczynamy uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków – mówi Wicestarosta Powiatu Gdańskiego, Marian Cichon.

Przy okazji remontu zarząd Powiatu przewiduje uzupełnienie muru o brakujące fragmenty tak, aby zamknął on dziedziniec przed obiektem. Planowane jest także ponowne zamontowanie nieistniejącej dziś bramy, której forma nawiązywać będzie do plastyki muru.

- Być może ktoś z mieszkańców Powiatu posiada dawne zdjęcia muru z zachowaną bramą. Takie fotografie pomogłyby nam powrócić do oryginału – dodaje Wicestarosta Cichon.

Budynek przy ulicy Grunwaldzkiej 25 uroczyście otwarto 1 lutego 1894 roku. Na cześć jego założyciela, dr Hermana Wiedemann’a, jednego z najbardziej zasłużonych mieszkańców miasta, placówkę nazwano „Wiedemanns Krankenhaus”. Lekarzem naczelnym został jego syn Hugo Wiedemann. W zasadzie przez cały czas swojego funkcjonowania szpital pełnił funkcję obiektu w którym świadczono usługi opieki zdrowotnej. Dziś znajdują się w nim specjalistyczne przychodnie.

b

Tagi: 

Artykuł na Północnej.tv: 

http://www.polnocna.tv/news/7897