Pora na Konserwatora. Grosz czynszowy Antoniusa Moellera

Powstałe w 1601 roku dzieło autorstwa Antoniusa Moellera jest fascynującą dokumentacją Gdańska współczesnego artyście, jego architektury, mody, a przede wszystkim panującej wówczas ideologii.

Przeniesienie biblijnych scen do nowożytnego Gdańska, czyli aktualizacja opowieści, miało być przypomnieniem o przestrzeganiu w mieście chrześcijańskich zasad moralnych, których podstawą są Ewangelie. Przesłanie obrazu jest także interpretowane jako upomnienie o konieczności płacenia podatków, która obowiązuje wszystkich prawych mieszczan, skoro obowiązywała nawet Chrystusa.

Treść obrazu łączy się z jego umiejscowieniem w Ratuszu. Początkowo zdobił on Komorę Palową w przyziemiu Ratusza, w której pobierano opłatę za cumowanie statków przy gdańskim pobrzeżu. W dziewiętnastym wieku obraz przeniesiono do Sali Kasy Miejskiej, w której przesłanie dzieła zyskało szczególny charakter.

Oprócz ciekawych odniesień biblijnych, Grosz Czynszowy jest interesującym uwiecznieniem zabudowy ulicy Długiej i Długiego Targu z przełomu szesnastego i siedemnastego wieku. Widoczne są budynki istniejące do dziś, takie jak Ratusz czy Dwór Artusa, lecz wokół nich zobaczyć można fasady kamienic znacznie różniące się od stojących na tych samych parcelach współczesnych, odbudowanych po wojnie budynków. Obraz jest też prawdopodobnie jedynym przedstawieniem gotyckiej Bramy Długoulicznej, w miejscu której kilka lat później stanęła Złota Brama. Mieszczanie widoczni za Chrystusem i faryzeuszami ubrani są w stroje charakterystyczne dla osób ich stanu i typowe dla nowożytnego Gdańska.

Autor dzieła, Antonius Moeller, jest jednym z najznamienitszych twórców w historii sztuki gdańskiej. Na przełomie szesnastego i siedemnastego wieku pełnił funkcję malarza miejskiego, nadaną mu przez Radę Miasta. Ze względu na tematykę dzieł Moellera i jego silne związki z naszym miastem, artysta bywa nazywany „Malarzem Gdańska”.

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska zaprasza w piątek 19 czerwca na wykład poświęcony obrazowi. Odbędzie się ono w Ratuszu Głównomiejskim o godzinie 14. Wstęp jest wolny.

Tagi: