Wielka Aleja ze studium konserwatorskim

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków zleci zespołowi ekspertów wykonanie studium konserwatorskiego Wielkiej Alei w Gdańsku, obejmującego w szczególności diagnozę obecnego stanu alei oraz niezbędne do podjęcia działania mające na celu jej rewaloryzację. Na podstawie w/w opracowania możliwe będzie właściwe sformułowanie wytycznych konserwatorskich dla Wielkiej Alei.

Cztery średniowieczne topory i naszyjnik z brązu trafiły do muzeum

Muzeum Ziemi Piskiej pozyskało cztery średniowieczne topory i naszyjnik z brązu sprzed ok. 2,5 tys. lat. Cenne artefakty odnaleziono podczas oczyszczania przez saperów terenów powojskowych, którymi zarządzają obecnie Lasy Państwowe.
 

Tegoroczne nabytki będzie można oglądać na wystawie od 16 stycznia.